Undervisningsopplegg

På denne siden har vi samlet seks undervisningsopplegg som kan brukes i etterarbeidet.

"Skjellsordtreet" (45 – 60 min)

"Skjellsordtreet" (45 – 60 min) kan brukes mange ganger med utgangspunkt i ulike ord. Et forslag er i denne sammenhengen å bruke ordet jøde som utgangspunkt, spesielt hvis ordet brukes nedsettende på din skole. Undervisningsopplegget "Skjellsordtreet" finner du på denne siden.

"Alt det vi deler" (30 – 60 min)

I "Alt det vi deler" (30 – 60 min) kan det være lurt å velge ut noen av de tilhørende refleksjonsspørsmålene man ønsker å arbeide med. Undervisningsopplegget "Alt det vi deler" finner du på denne siden.

"Uønskede mennesker" (25 min)

Jødeutryddelsen under 2. verdenskrig startet med at noen mennesker ble sett på som uønskede. Hvorfor var det så mange som bare så på – uten å gjøre noe? Hvordan oppleves det å være uønsket? Undervisningsopplegget "Uønskede mennesker" finner du på denne siden.

"Minnesmerket Auschwitz-Birkenau" (45 – 90 min)

Dette undervisningsopplegget inneholder en læringsaktivitet om minnesmerker og Auschwitz-Birkenau. Læringsmålet er å gi elevene kunnskap om Tysklands oppgjør med nazismen etter andre verdenskrig, hva et minnesmerke er, samt gi elevene trening i å reflektere rundt utfordringer et land kan ha for å komme seg videre etter en krig. Undervisningsopplegget "Minnesmerket Auschwitz-Birkenau" finner du på denne siden.

"Holocaust i Norge" (varierende tidsbruk)

I dette tverrfaglige undervisningsopplegget vil elevene lære om Holocaust i Norge og historiene til flere av de norske Holocaustofrene. Undervisningsopplegget "Holocaust i Norge" finner du på denne siden.

"Folkemord og ondskap" (varierende tidsbruk)

Dette tverrfaglige undervisningsopplegget tar opp sammenhengen mellom folkemord og ondskap, og går i dybden på årsaker til og bakgrunn for Holocaust. Opplegget er beregnet til videregåendeelever, men kan enkelt tilpasses ungdomstrinnet. Undervisningsopplegget finner du på denne siden.