Minnested: ARKIVET

"Minnested: ARKIVET" er et undervisningsopplegg med minnestedstematikk rettet mot 6. og 7. trinn.

PRAKTISK INFORMASJON

Varighet: 2,5 timer

Kapasitet: Maks 35 elever

Bestilling: Kontakt Anne Kristine Aase Ugland: [email protected]

Pris: Gratis for skoler fra kommuner som har avtale med ARKIVET. Ellers 50 kr per elev for øvrige skoler.

OM UNDERVISNINGSOPPLEGGET

Minnested: ARKIVET er et undervisningsopplegg tilpasset elever på mellomtrinnet. Vi skal sammen utforske hva et minne kan være, og bli bedre kjent med hvordan vi minnes på ARKIVET. Utgangspunktet er de ulike minnesmerkene som befinner seg i og rundt ARKIVET, som en gang var Gestapos hovedkvarter på Sørlandet. Vi sier gjerne at ARKIVET var et åsted for grusomme handlinger, men nå er et minnested. Elevene blir utstyrt med mobiltelefoner, og vil ved hjelp av en slags «Pokemon GO»-teknologi bevege seg rundt i grupper for å finne minnesmerker.

Undervisningsopplegget er todelt, med en formidlingsøkt og en digital utforskning av bygget.

I formidlingsøkten blir elevene kjent med personfortellinger som på en eller annen måte har hatt tilknytning til Arkivet under andre verdenskrig. Elevene vil se ulike måter å minne noen og noe på, og knytte dette til hvordan vi i dag sparer på minner; som et smykke, et bilde, en sang osv.

I den digitale utforskningen får elevene selv utforske området i og rundt Arkivet-bygningen på jakt etter minnesmerker. Med GPS- og AR-teknologi (en del elever vil gjenkjenne det fra Pokémon GO) blir elevene utstyrt med en mobiltelefon og et digitalt kart. Her dukker det opp spennende oppgaver underveis i jakten. Gruppa må samarbeide om spørsmål som knytter seg til realhistorie, men også kreativitet og lekenhet og problemløsningsoppgaver innen matematikkfaget settes på prøve når gruppa kanskje blir bedt om å lage en nyhetsreportasje eller beregne tallstørrelser.

Undervisningsoppleggets tematikk er tett knyttet opp mot Overordnet del av læreplanen. I arbeidet med å finne ut hva menneskeverd og menneskerettigheter er og hvordan det påvirker vår egen virkelighet, får elevene utøve kritisk tenkning og utforskertrang. De tverrfaglige temaene Folkehelse og livsmestring og Demokrati og medborgerskap kommer til syne i møte med fortid og nåtid, hvor målet er at elevene skal kunne reflektere over egen rolle i påvirkningen på fremtiden.