ARKIVET mars 2020

Om ARKIVET

ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter holder til sentralt i Kristiansand, og er ett av syv freds- og menneskerettighetssentre i Norge. Senteret er både et minnested og et fremtidsrettet forsknings- og formidlingssenter med nasjonalt nedslagsfelt.

FORANKRING I DEN LOKALE KRIGSHISTORIEN

ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter holder til i Vesterveien 4 rett utenfor Kristiansand sentrum, i det som under andre verdenskrig var Gestapos hovedkvarter på Sørlandet. Fra 1942 til 1945 fungerte bygningen som politistasjon for det tyske sikkerhetspolitiet. Det ble innredet celler og torturkammer i det som tidligere hadde vært et statsarkiv. Mange ble utsatt for brutale forhør og tortur.

Under krigen ble bygningen kjent som "skrekkens hus" og "torturens høyborg".

DAGENS VIRKSOMHET

I dag er ARKIVET et minnested over det som fant sted her i krigsårene, og de menn og kvinner som mistet livet i kampen for et fritt land. Senterets virkeområder i dag er forskning, formidling, dokumentasjon og undervisning.

ARKIVET har et viktig todelt oppdrag: å formidle okkupasjons- og krigshistorien, og å drive fremtidsrettet fredsarbeid gjennom både forskning, dokumentasjon, undervisning og formidlingsarbeid. Å formidle verdien av frihet, demokrati og mangfold, og jobbe for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme, er en viktig del av dette oppdraget.

Under ARKIVET-paraplyen finner du PLATTFORM - et samarbeid for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme, Norsk senter for krigsseilerhistorie, Norsk digitalt fangearkiv, Dembra og fortellerkonseptet BE HEARD!.

Du kan lese mer om våre ulike satsingsområder.

ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter er sertifisert Miljøfyrtårnbedrift.