ARKIVET mars 2020

Om ARKIVET

ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter holder til sentralt i Kristiansand, og er ett av syv freds- og menneskerettighetssentre i Norge. Senteret er både et minnested og et fremtidsrettet forsknings- og formidlingssenter med bredt nedslagsfelt.

FORANKRING I DEN LOKALE KRIGSHISTORIEN

ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter holder til i Vesterveien 4 rett utenfor Kristiansand sentrum, i det som under andre verdenskrig var Gestapos hovedkvarter på Sørlandet. Fra 1942 til 1945 fungerte bygningen som politistasjon for det tyske sikkerhetspolitiet. Det ble innredet celler og torturkammer i det som tidligere hadde vært et statsarkiv. Mange ble utsatt for brutale forhør og tortur.

Under krigen ble bygningen kjent som "skrekkens hus" og "torturens høyborg".

DAGENS VIRKSOMHET

ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter har i dag fire sentrale virkeområder; forskning, formidling, dokumentasjon og undervisning.

Vårt samfunnsoppdrag, slik det er formulert i strategiplan 2021-2025:
  • Ta vare på den historiske bygningen Arkivet, og utvikle denne som formidlingsarena.
  • Bidra til at Norge oppfyller sine forpliktelser til opplæring av barn og unge i demokrati og menneskerettigheter.
  • Drive et aktivt formidlingsarbeid som bygger opp om et samfunn forankret i åpenhet, demokrati, menneskeverd og mangfold.
  • Medvirke til å styrke demokrati, fred og menneskerettigheter gjennom kunnskapsformidling og holdningsfremmende virksomhet basert på forskning og dokumentasjon.
Under ARKIVET-paraplyen finner du:

Her kan du lese om ulike prosjekter innenfor ARKIVETs satsingsområder.

ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter er sertifisert Miljøfyrtårnbedrift.