ARKIVET vinter 2020

Om Arkivet

ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter er et minnested og et nasjonalt forsknings- og formidlingssenter. Med utgangspunkt i andre verdenskrig utvikler, formidler og anvender vi kunnskap som skaper større rom for menneskeverd.

FRA TORTURKJELLER TIL FREDSSENTER

Senteret holder til i Vesterveien 4 rett utenfor Kristiansand sentrum, i det som under andre verdenskrig var Gestapos hovedkvarter på Sørlandet. Fra 1942 til 1945 fungerte bygningen som politistasjon for det tyske sikkerhetspolitiet. Det ble innredet celler og torturkammer i det som tidligere hadde vært et statsarkiv. Mange ble utsatt for brutale forhør og tortur.

I dag er ARKIVET et minnested over det som fant sted her i krigsårene, og de menn og kvinner som mistet livet i kampen for et fritt land. Senteret har et viktig todelt oppdrag: å formidle okkupasjons- og krigshistorien, og å drive fremtidsrettet fredsarbeid gjennom forskning, dokumentasjon og undervisning. Å formidle verdien av frihet og demokrati, og jobbe for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme, er en viktig del av dette.