Brennpunkt Arkivet husets historie

Våre utstillinger

Gjennom permanente, midlertidige og virtuelle utstillinger, formidler ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter viktige deler av historien og kunnskap som er med å skape refleksjon og forståelse.

UTSTILLINGSTILBUD

Brennpunkt Arkivet åpnet 9. april 2016. Dette er den permanente utstillingen som formidler hva som skjedde på ARKIVET og på Agder i krigsårene. Utstillingen har som et viktig mål å gi forståelse for den betydningen enkeltmenneskers handlinger kan få for samfunnsutviklingen.

Krigsseilere i en global krig åpnet 18. juni 2019. Denne utstillingen handler om krigsseilernes betydning i en verdensomspennende krig, deres forsøk på kontakt med familiene hjemme og tiden i fangenskap. I fangehistorien knyttes krigsseilernes historie sammen med husets historie.

Fanger i natt og tåke åpnet i juni 2020 og er en utendørsutstilling. Med Rudolf Næss' (1914-2003) illustrasjoner av tiden i tysk fangenskap under andre verdenskrig, formidler utstillingen den viktige historien om fangelivets realiteter.

Jon Michelets bibliotek er en utstilling som formidler Michelets arbeid med krigsseilerhistorien. I utstillingen står over 600 bøker fra hans private samling. Rommet har også skriveplasser hvor man kan sette seg ned og jobbe.

"Geen Doorgang!" er en temporær utstilling som åpnet 3. september 2022. Utstillingen er laget av kunstner Elmedin Žunić og tar for seg estetisk problematisering av kollektivt traume som er tenkt- og vurdert gjennom det freudianske objektivet Nachträglichkeit.

Her kan du også lese mer om den digitale utstillingen Books Discovered Once Again. På vår digitale historiefortellings-plattform beheard.no kan du se Skin Remembers: stories and identities of the few og Nålens makt i digital utgave.