Brennpunkt Arkivet husets historie

Våre utstillinger

Gjennom permanente, midlertidige og virtuelle utstillinger, formidler ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter viktige deler av historien og kunnskap som er med å skape refleksjon og forståelse.

UTSTILLINGSTILBUD

Brennpunkt Arkivet åpnet 9. april 2016. Dette er den permanente utstillingen som formidler hva som skjedde på ARKIVET og på Agder i krigsårene. Utstillingen har som et viktig mål å gi forståelse for den betydningen enkeltmenneskers handlinger kan få for samfunnsutviklingen.

Krigsseilere i en global krig åpnet 18. juni 2019. Denne utstillingen handler om krigsseilernes betydning i en verdensomspennende krig, deres forsøk på kontakt med familiene hjemme og tiden i fangenskap. I fangehistorien knyttes krigsseilernes historie sammen med husets historie.

Laudal/Kerner åpnet 1. februar 2018, og handler om hvem motstandsmann Arne Laudal og Gestaposjef Rudolf Kerner var som mennesker, uten uniform og medaljer. Hvem var de som kamerat, ektemann og far? Historien blir fortalt med de to mennenes egne ord.

Fanger i natt og tåke er en utendørsutstilling. Med Rudolf Næss' (1914-2003) illustrasjoner av tiden i tysk fangenskap under andre verdenskrig, formidler utstillingen den viktige historien om fangelivets realiteter.

Tomrom ble satt opp i januar 2021 i forbindelse med den internasjonale Holocaustdagen. Dette er en temporær utstilling om den lille familien Reichwald som mistet livet i Auschwitz under krigen.

Her kan du også lese mer om den digitale utstillingen Books Discovered Once Again og kunstsamlingen med kunst fra Sigmund Solm.