Brennpunkt Arkivet husets historie

Våre utstillinger

Gjennom permanente, midlertidige og virtuelle utstillinger, formidler ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter viktige deler av historien og kunnskap som er med å skape refleksjon og forståelse.

UTSTILLINGSTILBUD

Brennpunkt Arkivet åpnet 9. april 2016. Dette er den permanente utstillingen som formidler hva som skjedde på ARKIVET og på Agder i krigsårene. Utstillingen har som et viktig mål å gi forståelse for den betydningen enkeltmenneskers handlinger kan få for samfunnsutviklingen.

Krigsseilere i en global krig åpnet i juni 2019. Denne utstillingen handler om krigsseilernes betydning i en verdensomspennende krig, deres forsøk på kontakt med familiene hjemme og tiden i fangenskap. I fangehistorien knyttes krigsseilernes historie sammen med husets historie.

Utendørsutstillingen om krigsseilerne åpnet høsten 2022 og formidler krigsseilernes historie, i lys av spillefilmen "Krigsseileren". Filmen er laget for å hedre de mer enn 30 000 krigsseilerne og deres familier.

Jon Michelets bibliotek åpnet i april 2022 og er en utstilling som formidler Michelets arbeid med krigsseilerhistorien. I utstillingen står over 600 bøker fra hans private samling. Rommet har også skriveplasser hvor man kan sette seg ned og jobbe.

Minnekommisjonen åpnet i mai 2023. Minnekommisjonen er en utstilling om den viktigste historien fra 2. verdenskrig i Norge. Andreas Røst står bak konsept, regi og design.

Her kan du også lese mer om den digitale utstillingen Books Discovered Once Again. På vår digitale historiefortellings-plattform beheard.no kan du se Skin Remembers: stories and identities of the few og Nålens makt i digital utgave.