Brennpunkt Arkivet husets historie

Våre utstillinger

Gjennom permanente, midlertidige og virtuelle utstillinger, formidler ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter viktige deler av historien og kunnskap som er med å skape refleksjon og forståelse.

UTSTILLINGSTILBUD

Brennpunkt Arkivet åpnet 9. april 2016. Dette er den permanente utstillingen som formidler hva som skjedde på ARKIVET og på Agder i krigsårene. Utstillingen har som et viktig mål å gi forståelse for den betydningen enkeltmenneskers handlinger kan få for samfunnsutviklingen.

Krigsseilere i en global krig åpnet 18. juni 2019. Denne utstillingen handler om krigsseilernes betydning i en verdensomspennende krig, deres forsøk på kontakt med familiene hjemme og tiden i fangenskap. I fangehistorien knyttes krigsseilernes historie sammen med husets historie.

Fanger i natt og tåke åpnet i juni 2020 og er en utendørsutstilling. Med Rudolf Næss' (1914-2003) illustrasjoner av tiden i tysk fangenskap under andre verdenskrig, formidler utstillingen den viktige historien om fangelivets realiteter.

Tomrom ble satt opp i januar 2021 i forbindelse med den internasjonale Holocaustdagen. Dette er en temporær utstilling om den lille familien Reichwald som mistet livet i Auschwitz under krigen.

Her kan du også lese mer om den digitale utstillingen Books Discovered Once Again. På vår digitale historiefortellings-plattform beheard.no kan du se Skin Remembers: stories and identities of the few i digital utgave.