Valg og verdier

Valg og verdier er vårt standard undervisningsopplegg for elever på ungdomstrinnet.

PRAKTISK INFORMASJON

Varighet: Klokka 9.30 – 12.30 inkludert 30 minutter pause

Kapasitet: Maks 35 elever (ta kontakt ved større grupper: [email protected])

Bestilling: [email protected]

Pris: Gratis for skoler fra kommuner som har avtale med ARKIVET. Ellers 50 kr per elev for øvrige skoler.

OM UNDERVISNINGSOPPLEGGET

Før besøket bruker dere 45 minutter på forarbeid.

Valg og Verdier består av tre økter. I første økt får elevene en introduksjon til andre verdenskrig i Norge og på Sørlandet, med utgangspunkt i hva som skjedde på ARKIVET.

Andre økt er omvisning i utstillingen Brennpunkt Arkivet. Her får elevene oppleve kjelleren som for 80 år siden ble brukt som det hemmelige tyske politiets hovedkvarter med fengselsceller, torturkammer og kontorer, og de får lære om hva som foregikk på Arkivet; om motstand og samarbeid med den tyske okkupasjonsmakta. Vi avslutter økta i Seljetrerommet der vi reflekterer rundt det vi har lært og opplevd i utstillingen, og hva dette kan ha å si for oss i dag.

I siste økt trekker vi trådene til vår egen tid og elevenes mulighet til å påvirke sin samtid og framtid. Menneskerettighetene, ytringsfrihet og ytringsansvar er bakteppet for øvelsen om språkbruk der elevene skal plassere ulike hverdagsrasistiske utsagn på en linje fra «innafor» til «ikke innafor». Målet med øvelsen er refleksjon rundt konsekvensene av å bruke utsagnene. Forhåpentligvis går elevene hjem med nye tanker rundt spørsmålet «Hvor kommer du egentlig fra?», og utsagnene «hore» og «jævla homo»?

Særlig relevante kompetansemål etter 10. trinn i ny læreplan i samfunnsfag:

  • «drøfte korleis framstillingar av fortida, hendingar og grupper har påverka og påverkar haldningane og handlingane til folk»
  • «gjere greie for årsaker til og konsekvensar av sentrale historiske og notidige konfliktar og reflektere over om endringar av nokre føresetnader kunne ha hindra konfliktane»
  • «gjere greie for årsaker til og konsekvensar av terrorhandlingar og folkemord, som holocaust, og reflektere over korleis ekstreme haldningar og ekstreme handlingar kan førebyggjast»
  • «reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og uønskte hendingar»