Etterarbeid

Velkommen til vår etterarbeidsøkt for undervisningsopplegget Valg og verdier.

Vi ønsker at alle ungdomsskoler som besøker ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter skal gjennomgå vår etterarbeidsøkt.

I denne økta vil vi gjerne at dere skal bruke tid på noen oppgaver som er knyttet til det dere har hørt om på ARKIVET. I tillegg vil vi at dere skal evaluere besøket.

ETTERARBEIDET BESTÅR AV:

Oppgaver til filmen Majorens sønn.

    Denne økta tar ca én skoletime og kan gjøres på skolen eller som hjemmelekse.