Ytringsfrihet

"Ytringsfrihet" er et undervisningsopplegg som kan tilpasses ulike grupper.

PRAKTISK INFORMASJON

Varighet: 1,5 timer, fleksible tidspunkt

Kapasitet: 35 elever

Bestilling: Kontakt Ingeborg Hauge: [email protected]

Pris: Gratis for skoler fra kommuner og fylkeskommuner som gir driftsstøtte til ARKIVET. Ellers 50 kr per elev for øvrige skoler.

OM UNDERVISNINGSOPPLEGGET

Det kan være en fordel å forberede elevene på noen sentrale begreper før dere kommer til oss. Om dere ønsker det, får dere tilsendt et forberedelsesarbeid rundt begrepene rettighet, plikt, ytring, ytringsfrihet, demokrati, enkeltmenneske og stat.

Undervisningsopplegget kan tilpasses ulike grupper, for eksempel klasser fra voksenopplæring, norskopplæring, mellomtrinn, valgfag på ungdomsskole osv. Vi tilpasser oppgaver, nivå og språk til gruppene som kommer på besøk.

Menneskerettighetene generelt og ytringsfrihet spesielt, er utgangspunktet for dette elevaktive opplegget. I første del utforsker elevene menneskerettighetene og ytringsfrihet i grupper ved hjelp av sorteringsoppgaver og bilder. Vi oppsummerer sammen underveis. Til slutt snakker vi om hvorfor verden etter 1945 ønsket å lage rettigheter som skulle gjelde for alle mennesker. Andre verdenskrig og Arkivets historie er et relevant bakteppe for dette.

I andre del av opplegget besøker vi utstillingen Brennpunkt Arkivet, og får en kort introduksjon til hva som skjedde i Norge, på Sørlandet og spesielt på Arkivet under andre verdenskrig. Etterpå leter vi i utstillingen etter brudd på det vi i dag kaller for ytringsfrihet. Skrivemaskinen som ble brukt til å lage ulovlige aviser, antinazistiske dikt, røde toppluer og skoleelevers piping i skolegården, er alle eksempler fra utstillingen på at det ikke var lov å ytre seg fritt i Norge under okkupasjonen. Som en oppsummering snakker vi til slutt om eksempler på brudd på ytringsfrihet i dag.