Norsk digitalt fangearkiv

Norsk digitalt fangearkiv er et samarbeidsprosjekt mellom Falstadsenteret i Ekne i Trøndelag og ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter.

Klikk her for å komme til databasen fanger.no.

SAMARBEID MED FALSTADSENTERET

Siden 2015 har ARKIVET utviklet og videreutviklet Krigsseilerregisteret. Falstadsenteret har siden 2009 hatt ansvaret for et digitalt register over utenlandske krigsgraver i Norge.

Gjennom disse prosjektene har begge institusjoner etablert kompetanse på personhistoriske databaser. Denne kompetansen har vært verdifull i oppbyggingen av Norsk digitalt fangearkiv.

Prosjektet inngår i freds- og menneskerettighetssentrenes langvarige forpliktelse til å forvalte og utvikle ny kunnskap om norsk og transnasjonal fangehistorie. Det gjøres gjennom dokumentasjon, forskning og formidling.

PROSJEKTET HAR FIRE DELMÅL

  • Å opprette en online database over personer som ble holdt i fangenskap under andre verdenskrig
  • Å sørge for at navn på personer som ble holdt fanget er tilgjengelig og oppdatert, og på denne måten gi hver og en av disse personene verdighet
  • Å tilgjengeliggjøre ytterligere dokumentasjon fra gjenlevende, etterkommere og andre som kan kvalitetssikre og komplettere opplysningene i registeret
  • Å utvikle og formidle ny kunnskap om norsk og transnasjonal fangehistorie

FREMGANGSMÅTE OG FREMDRIFT I PROSJEKTET

Metodikken er å tilgjengeliggjøre opplysninger basert på foreliggende oversiktsverk, gjennomgang av primærkilder i norske og utenlandske arkiver, supplering basert på kontakt med gjenlevende og etterkommere, og kontinuerlig kvalitetssikring.

Databasen ble lansert i tilknytning til 75-årsmarkeringen for frigjøringen av Norge etter tysk okkupasjon, 8. mai 2020.