Re Spectare

Kunstverket ReSpectare

ReSpectare er utformet av Bente Sommerfeldt-Colberg i forbindelse med åpning av nybygg i 2018. Verket står i inngangspartiet.

Den etymologiske betydningen av respekt har gitt opphav til verkets tittel. Ordet respekt kommer fra latinsk spici og spectare. Begge varianter av verbet har betydningen «å se», eller «å skue fremfor seg». Satt sammen med «re-» repetere, å gjøre igjen, gir respici eller respectare.

Det norske verbet «respektere» har direkte oversatt meningen «å se om igjen» eller «å se en gang til». Verkets innhold og utforming anskueliggjør repetisjon og inviterer til å se verden på nytt, om igjen.

Som forutsetning for å kunne ivareta, etterstrebe og arbeide for verdiene ARKIVET står for, er det avgjørende at hver og en av oss, både har og utviser respekt.

Kunstverket kan sees til venstre for resepsjonen, i inngangspartiet.