En statue til besvær

"En statue til besvær" er et tilbud til elever i videregående skole. Undervisningsopplegget varer i totalt 90 minutter.

For bestilling: Bestill skolebesøk på ARKIVET

Hvorfor begynte man å rive ned statuer over hele verden sommeren 2020? Hvorfor satte det så mange følelser i sving? Er det historien som raseres eller er det historien som utspiller seg?

I dette undervisningsopplegget vil elevene lære mer om hva det vil si å være både historieskapte og historieskapende. Gjennom kunnskapsinnhenting, kildekritikk og selvrefleksjon skal elevene lære om hva historie og historiebevissthet er og at de selv spiller nøkkelrollen i historien om sitt eget liv.

Som et case for denne læringen vil elevene presenteres for den generelle debatten som oppsto etter drapet på George Floyd, den spesielle debatten rundt statuen av Edward Colston i Bristol, England, og til slutt den subjektive opplevelsen eleven har av sin egen verden.

INNHOLD I UNDERVISNINGSOPPLEGGET

Kommer.