Bestille skolebesøk

ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter tilbyr undervisningsopplegg for ungdomsskole og videregående skole. "Valg og verdier" for ungdomsskole kan også, ved behov, gjennomføres digitalt.

Bestilling av skolebesøk: [email protected]

UNGDOMSSKOLE

"Valg og verdier" er vårt standard undervisningsopplegg for elever på ungdomstrinnet. Dette undervisningsopplegget tilbys primært som fysisk skolebesøk. I de tilfeller hvor besøk i Kristiansand ikke er mulig, har vi også et digitalt opplegg.

Det digitale undervisningsopplegget bygger på vår standard undervisningspakke "Valg og verdier" og innebærer to digitale møter med en av våre formidlere. For- og etterarbeid gjøres på den enkelte skole eller som del av hjemmearbeidet, i både fysisk og digitalt opplegg.

I tillegg tilbyr vi et digitalt møte med et tidsvitne i undervisningsopplegget "I was there" tilpasset ungdomstrinnet, primært 10. trinn.

VIDEREGÅENDE SKOLE

Til elever på videregående skole tilbyr vi fem undervisningsopplegg, alle med litt forskjellig fokus. "Den vanskelige historien" handler om de vanskelige spørsmålene under og etter andre verdenskrig. "Jakten etter jødene på Agder" er et undervisningsopplegg knyttet til kildearbeid og den jødiske befolkningen på Agder under andre verdenskrig. "I en boks på ARKIVET" er et undervisningsopplegg hvor elevene undersøker historiske kilder og reflekterer over hvordan kunnskap skapes og gjenskapes. Elevene får også innsikt i krigsseilerhistorie. "I was there" gir elevene et digitalt møte med et tidsvitne fra apartheid-tiden. I "En statue til besvær" vil elevene lære mer om hva det vil si å være både historieskapte og historieskapende.