Magasinet SAR 00456

Gjenstands- og arkivsamling

Med åpning av nybygg 1. februar 2018, fikk ARKIVET et moderne arkiv- og gjenstandsmagasin. ARKIVETs samlinger består av både gjenstander og arkivmateriale, inkludert en rekke tidsvitneintervjuer på film.

Magasinet ikke åpent for besøkende, men du kan få et innblikk i gjenstandssamlingen på Digitalt museum og fra arkivet på Arkivportalen.

På samlingsbloggen Glimtvis.no får du glimt av historien sett gjennom gjenstander og arkivmateriale som finnes i samlingene.

GJENSTANDSSAMLING

Gjenstandssamlingen består av en rekke ulike gjenstander med en relasjon til hendelser og livet rundt og under andre verdenskrig på Agder. Gjenstandene er gitt i gave fra privatpersoner, og brukes til både forskning og formidling. I utstillingene er det bare plass til et begrenset antall gjenstander, men alle gjenstander som ikke stilles ut står trygt bevart i vårt magasin.

ARKIVSAMLINGER

Arkivsamlingene våre består av en rekke små privatarkiver, en del aviser fra 1940-tallet, samt en stor samling med videoopptak av tidsvitneintervjuer. En veldig liten del av arkivene er digitalisert. Alle arkiver oppbevares i magasinet.

Privatarkiver er arkivmateriale etter privatpersoner eller organisasjoner som ikke er offentlige. Vi har altså ikke arkiver etter kommunale eller statlige institusjoner. Privatarkivene kan omfatte alt fra brev, dagbøker, ulike dokumenter, forfatterarkiver, fotografier og mye mer. Aktørene, eller opphavspersonene, kan være alt fra motstandsledere, ulike yrkesutøvere eller krigsseilere, til helt vanlige mennesker som fikk sine liv påvirket av okkupasjonen. Her finnes altså spor fra mange ulike aspekter av vanlige og usedvanlige folks liv gjennom krigsårene.

TIDSVITNEINTERVJUER

Tidsvitneintervjuene vi forvalter rommer et uvurderlig innblikk i forskjellige menneskers opplevelser. Et tidsvitne er en som har gjennomlevd noe, som har vært til stede i en tid, i en hendelse eller en situasjon. Vi kan snakke om tidsvitner fra alle historiske hendelser og epoker, også i vår egen tid, men mange forbinder nok likevel ordet særlig med andre verdenskrig. Når årene går faller flere og flere av disse tidsvitnene fra. Det at mange av dem har fortalt sin historie og latt seg intervjue, betyr at opplevelsene og erfaringene deres fortsatt kan bidra til historieforskning og formidling.

Noen av intervjuene er digitalisert, men mange er ikke det. Digitalisering av tidsvitneintervjuer er derfor noe vi håper å få gjort mer av fremover.

Les mer om hvordan du går frem om du har noe du vil levere til samlingene våre.