Brennpunkt Arkivet SAR 00325

Brennpunkt Arkivet

"Brennpunkt Arkivet: Okkupasjon, motstand, fangenskap og samarbeid i Agder 1940-1945" er en permanent utstilling lokalisert i kjelleren, hvor Gestapo hadde sitt hovedkvarter og utførte brutale avhør under krigen.

Brennpunkt Arkivet åpnet i april 2016. Utstillingen er åpen for besøk i senterets åpningstider, og har en anbefalt aldersgrense på 12 år. Hvert år besøker flere tusen ungdomsskoleelever ARKIVET for å delta i undervisningsopplegget Valg og verdier, hvor også omvisning i Brennpunkt Arkivet inngår.

NY KUNNSKAP OG AKTØRFOKUS

Med utgangspunkt i husets fortid som Gestapo-hovedkvarter 1942-1945, skal Brennpunkt Arkivet gi større forståelse for hvordan enkeltmenneskers handlingsvalg påvirker samfunnsutviklingen i en bestemt retning. Utstillingen reflekterer ny forskningskunnskap om Gestapos virksomhet i Agder. I tillegg presenterer den nye perspektiver på norsk fangehistorie. Hva var senvirkningene av fangenskap for de tidligere fangene og deres familier?

ARKIVET plasseres i en ny og større kontekst, som et første stoppested innenfor det enorme komplekset av fengsler og leirer som nazistene skapte over store deler av Europa. Samtidig er det et mål å av-demonisere overgriperne og ta deres menneskelighet på alvor – uten å frita dem for skyld i ugjerningene.


ULIKE ROM MED ULIKE SVAR

Utstillingen består av ulike rom som skal gi svar på ulike spørsmål. De ulike avdelingene framstår med forskjellig uttrykk. Det tar i bruk et vidt spekter av virkemidler og utstillingsmåter: fra detaljrike dioramaer og rekonstruerte celler med modellfigurer til filminstallasjoner, trykkskjermer, ta på-gjenstander og tekstrike paneler med bakgrunnsinformasjon om personer og hendelser.