Arkivet under krigen Hvitebusser

Fortiden som statsarkiv

Bygningen som i dag bare er kjent under navnet ARKIVET, ble innviet som statsarkiv 8. mars 1935. Etter nesten 3,5 år som Gestapo-hovedkvarter under krigen, flyttet Statsarkivet etterhvert inn igjen. De holdt til i huset frem til 1997.

Statsarkivet i Kristiansand ble offisielt åpnet 8. mars 1935. Murbygget i Vesterveien 4 ligger i et villastrøk på Bellevue rett utenfor Kristiansand sentrum. Da tyskerne kom i 1940 var statsarkivet et interessant lokale, fordi det dreide seg om en solid bygning med tjukke murvegger og mange rom og etasjer. Med utsikt over innseilingen til Kristiansand hadde bygget en sentral plassering.

Statsarkivet ble okkupert av tyskerne 10. april 1940, og dette året holdt tyske luftvernssoldater til i bygningen. Den ble frigitt igjen i desember samme året, og snart startet ordinær virksomhet opp igjen. Fra 1942 til 1945 ble bygningen brukt som hovedkvarter for Gestapo på Sørlandet, også som torturkammer.

STATSARKIVET ETTER ANDRE VERDENSKRIG

I maidagene 1945 ble bygningen overtatt av Hjemmestyrkene, før Statsarkivet etter hvert flyttet inn igjen. I bygningen var det plass til 3500 hyllemeter med arkivsaker. Det holdt i omtrent 30 år, og plasskapasiten ble et økende problem. Løsningen ble å bygge nytt, og da statsarkivet flyttet til nye lokaler var det spredt rundt på fire ulike steder i byen.

Statsarkivet holdt til i huset fram til 1997. Etter at statsarkivet flyttet etablerte Sørlandet Krigsminneforening en aksjonskomité som protesterte mot at ARKIVET skulle legges ut til salg på det åpne markedet. Aksjonskomitéen ble etablert som stiftelse i 1998: Stiftelsen Arkivet.

Etter omfattende restaurering blir senter for historieformidling og fredsbygging åpnet 8. mai 2001.