Undervisning

Undervisning

2016 åpnet den nye permanente utstillingen Brennpunkt Arkivet i Gestapokjelleren. Grunnfortellingen er den samme, det er fremdeles våre dyktige skoleomvisere som forteller hva som skjedde på Agder og på Arkivet under krigen, men rammene er nye, og flere av rommene er betydelig oppgradert.

Gjennom undervisning og omvisning legger vi denne gangen enda mer vekt på at elevene skal være delaktige og ta aktive valg i løpet av de tre og en halv timene som er vårt standardprogram (for én klasse) varer.

Velkommen til Brennpunkt Arkivet.