Anund Tveit SAR 00946 Foto Linn Maria Larsen

TheMoens veggmaleri

Kunstner TheMoen ferdigstilte våren 2020 et kunstverk inspirert av motstandsmann Ånund Tveit. Maleriet kan sees i undervisningsrommet i første etasje.

Terje Moen, kjent som TheMoen, har utformet et kunstverk i rommet som brukes i forbindelse med skolebesøk. Rommet, og kunstverket, har blitt oppkalt etter lærer og motstandsmann Ånund Tveit. Tveit ble dømt til døden og henrettet på Trandum i 1944.

Kunstverket befinner seg i undervisningsrommet, som ligger på motsatt side av fagbiblioteket i første etasje.