Arendalsuka 2023 be heard

BE HEARD!

BE HEARD! samler inn, dokumenterer og formidler personlige historier med mål om å bryte ned fordommer og skape et mer inkluderende samfunn.

OM FORTELLERKONSEPTET BE HEARD!

BE HEARD! er et fortellerkonsept som har som formål å styrke formidlingsevne og fremme ytringsfrihet og inkludering. Konseptet startet opp våren 2020, og hvert år arrangeres det blant annet et gratis fortellerkurs som består av workshops med profesjonell instruktør og en fortellerkveld hvor deltakerne formidler sine historier fra scenen for et live publikum.

Det årlige fortellerkurset er et samarbeid med StorySLAM Oslo og er en del av et større konsept hvor ARKIVET bruker personlig historiefortelling fra vår egen fortid og samtid som et verktøy til å synliggjøre individet og motarbeide gruppefiendtlighet.

Beheard.no ble lansert i januar 2021 og er ARKIVETs digitale plattform for formidling av personlige historier ved hjelp av ulike uttrykk.

FORTELLERKURS OG FORTELLERKVELD

Deltakerne på fortellerkurset får praktisk opplæring i fortellerkunst, og blir veiledet av en profesjonell instruktør fra StorySLAM Oslo i arbeidet med å utvikle en utvalgt personlig fortelling. Fortellingene deltakerne arbeider med er sanne, selvopplevde historier, som skal formidles innenfor en gitt tidsramme.

Fortellerkurset avsluttes med en live fortellerkveld, hvor fortellingene deltakerne har arbeidet med skal presenteres for et publikum.

BAKGRUNN FOR BE HEARD!

ARKIVET har siden 2001 jobbet med dokumentasjon av tidsvitnefortellinger, forskning, undervisning og utstillinger knyttet til byggets historie. I 2017 ble inkludering og mangfold i dagens samfunn etablert som et nytt satsingsområde. Historiefortellingen i BE HEARD!-konseptet er et viktig bidrag til ARKIVETs arbeid innen innsamling, formidling og dokumentasjon av personlige fortellinger fra nåtidens tidsvitner.

Kontaktperson: Solveig Hessaa-Szwinto, fagkoordinator for medborgerskap og mangfoldskompetanse

E-post: [email protected].