Rådet

Rådet fastsetter vedtekter for stiftelsen. Rådet velger blant annet leder og nestleder til styret og gir råd i saker styret sender over. Medlemmene blir valgt for en periode på 2 år.

RÅDET 2021 - 2023

Janne Haaland Matlary
Leder

Hanne Sophie Greve
Nestleder

Carl Viggo Axelssen
Rådsmedlem

Eva Bergh
Rådsmedlem

Aud Blattmann
Rådsmedlem

Laila Bokhari
Rådsmedlem

Monica Csango
Rådsmedlem

Arne Eilertsen
Rådsmedlem

Mette Gundersen
Rådsmedlem

Finn Holmer-Hoven
Rådsmedlem

Helge Hovland
Rådsmedlem

Thorbjørn Jagland
Rådsmedlem

Åse Lill Kimestad
Rådsmedlem

Eva Kvelland
Rådsmedlem

Arne Laudal
Rådsmedlem

Paul Leer-Salvesen
Rådsmedlem

Sylfest Lomheim
Rådsmedlem

Lars Erik Lyngdal
Rådsmedlem

Terje Næss
Rådsmedlem

Bjørn Robstad
Rådsmedlem

Tor Sommerseth
Rådsmedlem

Harald Sødal
Rådsmedlem

Arne Thomassen
Rådsmedlem

Jan Jørg Tomstad
Rådsmedlem

Jørgen Watne Frydnes
Rådsmedlem