Rådet

Rådet fastsetter vedtekter for stiftelsen. Rådet velger blant annet leder og nestleder til styret og gir råd i saker styret sender over. Medlemmene blir valgt for en periode på 2 år.

RÅDET 2023 - 2025

Leder: Jørgen Watne Frydnes
Nestleder
: Hanne Sophie Greve

Rådsmedlemmer
:

Arne Eilertsen
Arne Thomassen
Sylfest Lomheim
Eva Kvelland
Terje Næss
Tor Sommerseth
Jan Jørg Tomstad
Arne Laudal
Paul Leer-Salvesen
Laila Bokhari
Kristin Ljosland
Janicke Arnesen
Andreas Landmark
Emma Ghazal Kawkab
Tor Hultmann
Haagen Poppe
Grete Faremo