Minnedag i Jegersberg 2022 SAR 02018 Foto Linn Maria Larsen

Minnedag for henrettede sovjetiske krigsfanger i Kristiansand

Hvert år markerer ARKIVET at minst 50 sovjetiske krigsfanger ble henrettet i Kristiansand under andre verdenskrig.

BAKGRUNN FOR MARKERINGEN

Omkring 100 000 sovjetiske krigsfanger ble sendt til Norge som tvangsarbeidskraft etter det tyske angrepet på Sovjetunionen sommeren 1941. Av disse kom rundt 3000 til Agder. Den største krigsfangeleiren på Sørlandet ble anlagt på Lista, med over 600 fanger. I Norge var det til sammen rundt 500 forskjellige krigsfangeleirer.

Selv om de på folkemunne ble kalt «russerfanger», kom de fra hele det tidligere sovjetiske imperiet. Majoriteten var russere, men mange kom fra Ukraina, Hviterussland, Polen, de baltiske landene og andre områder. Noen hadde jødisk bakgrunn.

ARKIVET arrangerer årlig en markering til minne om de minst 50 sovjetiske krigsfanger ble henrettet i Kristiansand under andre verdenskrig. Henrettelsene i kristiansandsdistriktet ble planlagt og gjennomført av tjenestemenn fra det tyske sikkerhetspolitiet, som hadde sitt hovedkvarter på Arkivet.

Dermed har vi et særlig ansvar for å minnes disse hendelsene.

Den pågående, dypt tragiske og folkerettsstridige russiske angrepskrigen mot broderfolket i Ukraina gir denne minnedagen fornyet aktualitet. De sovjetiske borgerne som ble henrettet av den tyske okkupasjonsmakten på norsk jord under andre verdenskrig, var ofre for krigsforbrytelser. Å sikre minnet om ofre for menneskerettighetsbrudd i fortida, er et viktig fundament for å skape fred.