Dembra skolesamling 15 sep 2021 SAR 01109 Foto Solveig Hessaa Szwinto

Dembra

Dembra støtter skoler og lærerutdanningsinstitusjoner sitt arbeid med å forebygge fordommer og utenforskap gjennom å bygge demokratisk beredskap. Tilbudet, som er ledet av HL-senteret, er rettet mot skoler og lærerutdanninger i hele Norge gjennom freds- og menneskerettighetssentrene.

Veiledningstilbud til skoler

Dembra (Demokratisk beredskap mot rasisme, antisemittisme og udemokratiske holdninger) tilbyr skreddersydd veiledning, arrangementer og nettbaserte ressurser for skole og lærerutdanning. Målet er å styrke skolens arbeid med demokratisk beredskap mot ulike former for gruppefiendtlighet, som fordommer, fremmedfrykt, rasisme, muslimfiendtlighet, antisemittisme og ekstremisme.

Tilbudet tar utgangspunkt i skolens egne behov knyttet til demokratilæring og forebygging av gruppefiendtlighet. Dembra bidrar med nye perspektiver på det helhetlige utviklingsarbeidet som allerede er i gang på skolen. Gjennom deltakelse i Dembra vil skolen få bedre oversikt over tiltak, samtidig som de styrker samarbeidskulturen i profesjonsfellesskapet. Skolen får støtte til å videreutvikle og effektivisere arbeidet lærere allerede gjør knyttet til skolens overordnede mandat.

I løpet av en periode på 1-1,5 år får skolen tildelt en egen veileder. Skolen følger et løp som innebærer kartlegging, valg av satsingsområder, gjennomføring av tiltak/aktiviteter/kurs, evaluering og videreføring. Å være en Dembra-skole er helt gratis.

«Skolen skal fremme demokratiske verdier og holdninger som motvekt mot fordommer og diskriminering.» (Overordnet del, 1.6).

Bli en Dembra-skole med ARKIVET

Ønsker du mer informasjon om hvordan din skole kan bli Dembra-skole, eller vil du vite mer? Ta kontakt på e-post til koordinator Elisabeth Gryting Saunes eller les mer om hvordan bli en dembra-skole på dembra.no.

Dembra på freds- og menneskerettighetssentre over hele landet

ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter er ett av seks sentre som arbeider med Dembra rundt om i landet. Senteret har veiledere for skoler i Sør-Norge.

Tilbudet, som er ledet av HL-senteret - Senter for studier av Holocaust og livsynsminoriteter, er rettet mot skoler og lærerutdanninger i hele Norge gjennom Freds- og menneskerettighetssentrene. Freds- og menneskerettighetssentrene bidrar til å fremme demokratiske verdier og holdninger. Gjennom sitt arbeid med Dembra bidrar [Arkivet/Nansen /Narvik /Rafto/HL/Falstad] til arbeidet i skole og lærerutdanning med å styrke barn og unges demokratiske kompetanse.

Dembra for lærerutdanning

I tillegg til veiledning for skoler, bidrar Dembra til å styrke profesjonskompetansen til studenter, lærere og ledere i lærerutdanningen knyttet til fordommer, utenforskap, gruppefiendtlighet og ekstremisme. For lærerutdanningen tilbyr Dembra både undervisningsressurser og didaktisk fagstoff, faglig nettverk for utveksling og mulighet for deltakelse i forsknings- og utviklingssatsninger. Les mer om Dembra for lærerutdanning her.

Bakgrunn for Dembra

Dembra er støttet av Utdanningsdirektoratet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Arbeidet er en del av regjeringens arbeid mot rasisme og antisemittisme, og inngår i det forebyggende arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

  • - Utdanningsdirektoratet anbefaler dembra som kompetansetiltak i skoler – les anbefalingen her!
  • Dembra har en egen nettside med fagtekster og undervisningsopplegg. Her finner du også undervisningsressurser på engelsk, sør-samisk, lule-samisk og nordsamisk. Se undervisningsopplegg her.