Stiftelsen Arkivet aksjonskomite

Organisering

Stiftelsen Arkivet har som formål å eie og forvalte det tidligere Statsarkivet i Kristiansand, som fra 1942-1945 ble brukt som hovedkvarter for Gestapo.

Stiftelsen overtok bygget ved en formell overlevering 9. april 1999. 8. mai 2001 åpnet senteret for historieformidling og fredsbygging. 1. februar 2018 byttet senteret navn til ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter.

STIFTELSEN ARKIVETS FORMÅL

Bygningen i Vesterveien 4, som var politistasjon for det tyske sikkerhetspolitiet under krigen, skal være en del av et informasjonssenter om okkupasjonen og krigstida 1940-1945. Det skal også være et utdanningssenter for fremtidsrettet fredsarbeid, basert på demokrati, frihet og menneskeverd. Stiftelsen skal også drive og ha ansvar for vitenskapelig forskning på aktuelle fagområder.

Vedtekter for Stiftelsen Arkivet ble vedtatt 24. august 1998 og sist endret 3. april 2019.

Foto: Aksjonskomiteen som etterhvert ble etablert som egen stiftelse.