Organisering

Stiftelsen Arkivet har som formål å eie og forvalte det tidligere Statsarkivet i Kristiansand, som fra 1942-1945 ble brukt som hovedkvarter for Gestapo.

Stiftelsen overtok bygget ved en formell overlevering 9. april 1999. 8. mai 2001 åpnet senteret for historieformidling og fredsbygging.


STIFTELSEN ARKIVETS FORMÅL

Bygningen i Vesterveien 4, som var politistasjon for det tyske sikkerhetspolitiet under krigen, skal være en del av et informasjonssenter om okkupasjonen og krigstida 1940-1945. Det skal også være et utdanningssenter for fremtidsrettet fredsarbeid, basert på demokrati, frihet og menneskeverd. Stiftelsen skal også drive og ha ansvar for vitenskapelig forskning på aktuelle fagområder.

Stiftelsen Arkivet: Aksjonskomitéen som etterhvert ble etablert som egne stiftelse.


Vedtekter for Stiftelsen Arkivet
ble vedtatt 24. august 1998 og sist endret 8. mai 2016.