Kvinner og krig

Kvinner og krig er et tverrfaglig forskningsprosjekt som forsker på tematikk knyttet opp til kjønnsteori og kjønnsanalyse i historiske og pågående kriger og konflikter.

Periode 2022 - 2026

Følgende ansatte er med i prosjektet: Lena Sannæs (historiker og samlingsforvalter), Solveig Hessaa-Szwinto (samfunnsviter og fagkoordinator for medborgerskap og mangfoldskompetanse) og Thea S. Eriksen (historiker og formidler av krigsseilerhistorie). Det pågår arbeid med flere vitenskapelige artikler innenfor fagområdet.