Alle Sammen

"Alle Sammen" er et undervisningsopplegg som kan tilpasses ulike grupper.

PRAKTISK INFORMASJON

Varighet: Tre samlinger, fleksible tidspunkt

Kapasitet: To klasser som ikke kjenner hverandre fra før, og som gjerne er forskjellige

Bestilling: Kontakt Anne Kristine Aase Ugland: [email protected]

Pris: Gratis

OM UNDERVISNINGSOPPLEGGET

Alle Sammen er et opplegg der vi legger til rette for menneskemøter som kan være med på å utviske våre oppfatninger om «oss» og «dem». Alle mennesker har behov for å føle tilhørighet til et fellesskap. Hva er det som binder oss sammen som mennesker? Og hvordan kan vi sammen lære av historien; hva kan vi gjøre for menneskene rundt oss – og hva gjør historien om Arkivet med oss?

To ulike klasser treffes og jobber med minner. Vi har for eksempel hatt en runde med en Hverdagslivstreningsklasse og en valgfagklasse fra ungdomsskolen. Vi på Arkivet har ansvar for opplegget og planlegger det sammen med lærerne fra de to klassene som skal være med.

Opplegget tilpasses de enkelte gruppenes behov. Her er et eksempel på hvordan det kan gjennomføres:

  1. ARKIVETs formidlere besøker de to klassene hver for seg på skolene eller på Arkivet. Målet er å bli litt kjent og bli trygge på hverandre. Vi kan gjøre ulike øvelser for å bli kjent, snakke om hva det innebærer at vi er forskjellige, hvor verdifullt det er, og begynne og tenke litt på hva minner er for noe.
  2. Begge klassene og formidlerne på ARKIVET treffes på skolen til en av klassene. Kanskje vil den klassen som er på besøk ha med boller så vi kan ha et måltid sammen? Kanskje har vertsklassen forberedt ulike aktiviteter som verksted, spill, Just Dance som vi kan gjøre sammen? Målet med treffet er å gjøre hyggelige ting sammen, bli kjent og skape gode minner. Til slutt snakker vi om neste treff der alle skal ha med seg et lite minne. Det kan være en suvenir fra en reise, et smykke fra en bestefar, et bilde av noen som er døde, et brev, en mynt, eller noe annet.
  3. Alle treffes på Arkivet. Vi deler elevene inn i grupper der de to klassene blandes. Elevene presenterer minnene de har med for hverandre, og gruppa prøver å finne et tema som er felles for alle minnene på gruppa. Handler det om sommer? Om noen en er glad i? Fellestemaet skrives på en lapp før vi går ned i utstillingen Brennpunkt Arkivet. Her utforsker minner i utstillingen: klær, gjenstander, brev, steder, bilder. Klarer gruppene å finne et eksempel på et minne som passer inn i fellestemaet for gruppa? Siste del av gruppearbeidet går ut på å lage en plakat der minnene til alle på gruppa, samt minnet fra utstillingen er representert. Her er det lov til å være kreativ og utfolde seg. Gruppene presenterer sine plakater til slutt.