Etterarbeid

Her finner du ulike etterarbeid i forbindelse med Holocaustdagen.

Oppleggene vil ha av ulik varighet, men er planlagt til å kunne gjennomføres på en skoletime, eller en dobbelttime. Dette vil stå spesifisert i undervisningsoppleggene.

Det er ulike organisasjoner som har bidratt til utforming av etterarbeidet. Det vil ligge linker for nærmere informasjon om de ulike bidragsyterne under hvert undervisningsopplegg.

Forslag til etterarbeid

I menyen finner du forslag til undervisningsopplegg og læringsressurser som du kan ta i bruk i etterarbeidet.