Publikasjoner

Her ligger en oversikt over publikasjoner.

Grødum, K. Overgangsrettferdighet. En innføring. Antatt hos Cappelen Damm Akademisk, planlagt for publisering i 2023.

Hagen T.V.H. "Folkefellesskap, forlystelse og hverdagsmotstand: Kino i Norge 1940-1945". PhD-avhandling, Universitetet i Agder (2018)

Rosendahl, B.T. "Seafarers or war sailors? The ambiguities of ensuring seafarers’ services in times of war in the case of the Norwegian merchant fleet during the Second World War". PhD Dissertation, University of Agder (2017)

Grødum, K. "Narrative Justice – A study of transitional justice in Cambodia discussed on the basis of elements from Paul Ricoeur`s philosophy”. PhD Dissertation University of Agder (2012)

Kjetil Homane Grødum m.fl. (red.). Utenforskap, stigmatisering og fremmedfrykt på Agder: 1860 til dag etter Agderseminaret 2022 (2023).

Thomas V.H. Hagen m.fl. (red). Tid for anerkjennelse: Andre verdenskrig i fortid og nåtid etter Agderseminaret 2020 (2021).

Bjørn Tore Rosendahl (ed.) "Allied Seafarers in the Second World War", Cappelen Damm Akademisk (2018)

Bjørn Tore Rosendahl (ed.) "Foreign seafarers remembered. Foreign seamen killed in service of the Norwegian Merchant fleet during the Second World War". Stiftelsen Arkivet (2015)

Bjørn Tore Rosendahl (red.) "De var også krigsseilere. Omkomne utenlandske sjøfolk på norske skip under andre verdenskrig". Stiftelsen Arkivet (2015)

Thomas V.H. Hagen, Gro Kvanvig, Roger Tronstad, Jakten etter jødene på Agder, Stiftelsen Arkivet (2010).

Kim Bredesen, Ingunn Tønnevold Hansen, Solveig Hessaa-Szwinto, Linn Maria Larsen, Lena Sannæs og Birgit Amalie Nilssen (red.) MOT, ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter (2021).

Kim Bredesen, Ingunn Tønnevold Hansen, Solveig Hessaa-Szwinto, Linn Maria Larsen, Lena Sannæs og Birgit Amalie Nilssen (red.) Courage, ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter (2021).

Gro Kvanvig (red.) Nytt blikk: Skaper vi menneskeverd, skaper vi fred?, Stiftelsen Arkivet (2017)

Gro Kvanvig, Mirjam Kristensen, Stein Christian Salvesen (red.) Nytt blikk: Beslaglagte ord, Stiftelsen Arkivet (2016)

Gro Kvanvig, Georg Kristoffer Fjalsett, Mirjam Kristensen (red.) Nytt blikk: Fra åsted til minnested, Stiftelsen Arkivet (2015)

Gro Kvanvig, Mirjam Kristensen, Eystein Ellingsen (red.) Nytt blikk: Med holocaust på pensum, Stiftelsen Arkivet (2014)

Thomas V.H. Hagen, Gro Kvanvig, Mirjam Kristensen (red.) Nytt Blikk: Ikke glem kvinnene, Stiftelsen Arkivet (2013)

Thomas V.H. Hagen, Gro Kvanvig, Mirjam Kristensen (red.) Nytt Blikk: Arveskyld, Stiftelsen Arkivet (2012)

Thomas V.H. Hagen, Gro Kvanvig, Kjetil Grødum (red.) Nytt Blikk: Tyskland i våre hjerter, Stiftelsen Arkivet (2011)

Hagen, T.V.H. "Vaki og viljesterk": Funksjonshemming som forestilling, identitet, politikkfelt og sosial arena ca. 1925-1960 belyst gjennom Sørlandske krets av Norges Vanførelag, i Vadum, Homane Grødum og Olsen (red.), Utenforskap, stigmatisering og fremmedfrykt på Agder: 1860 til i dag. Cappelen Damm Akademisk, 2023.

Hessaa-Szwinto, S. Norsk nok? Østasiatiske kropper i møte med norsk hvithet, i Vadum, Homane Grødum og Olsen (red.), Utenforskap, stigmatisering og fremmedfrykt på Agder: 1860 til i dag. Cappelen Damm Akademisk, 2023.

Hessaa-Szwinto, S. Erfaringer med rasisme blant personer med opprinnelse fra Øst-Asia i Norge, i Norsk sosiologisk tidsskrift 1/2023, spesialnummer "Rasisme og antirasisme".

Dalehefte, I.M., Fjalsett, G.K. og Kristiansen, A. Raising Children to Become Democratic Citizens: Educational Initiatives for Preventing Extremism and Radicalization in Norway, i The Challenge of Radicalization and Extremism. Integrating Research on Migration and Citizenship Education. Brill Sense Publishers, 2022.

Rosendahl, B.T. Britenes styring og sjøfolkenes makt. Nortraships mannskapskrise sommeren 1940, i Historisk tidsskrift 1/2022.

Rosendahl, B.T. Norske og utenlandske krigsseilere i samme båt: Det som splittet og det som bandt, i Arbeiderhistorie 1/2022.

Hagen, T.V.H. Mari Jonassen: Norske kvinner i krig 1939–1945, i Historisk tidsskrift 4/2021. DOI: https://doi.org/10.18261/issn.1504-2944-2021-04-13.

Hagen, T.V.H. Tid for anerkjennelse: andre verdenskrig 75 år etter frigjøringen, i Bjerkås, Hagen og Aaby (red.), Tid for anerkjennelse: Andre verdenskrig i fortid og i nåtid. Cappelen Damm Akademisk, 2021. DOI: https://doi.org/10.23865/noasp.148.ch1.

Rosendahl, B.T. Krigsseilere i fred: de som ble glemt og det som ble husket, i Bjerkås, Hagen og Aaby (red.), Tid for anerkjennelse: Andre verdenskrig i fortid og i nåtid. Cappelen Damm Akademisk, 2021. DOI: https://doi.org/10.23865/noasp....

Hagen, T.V.H. ‘Hero and Villain’: Leif Sinding as a Mediator of Cinema Politics in Occupied Norway, i Vande Winkel, R. og Skopal, P. (red.), Film Professionals in Nazi-Occupied Europe. Mediation Between the National Socialist ‘New Order’ and Local Structures. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan, 2021, s. 19–50.

Hagen, T.V.H. og Hochscherf, T. Goebbels’ Propagandists at Work: From Training the Film Elite at Home to Film Policy in Occupied Norway, i Vande Winkel, R. og Skopal, P. (red.), Film Professionals in Nazi-Occupied Europe. Mediation Between the National Socialist ‘New Order’ and Local Structures. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan, 2021, s. 51–86.

Rosendahl, B.T. De var også krigsseilere: omkomne utenlandske sjøfolk i den norske uteflåten under andre verdenskrig, i Forsvarsmuseets skriftserie 51/2020, s. 105–122.

Hagen, T.V.H. Mellom modernisering og nazifisering: kinodrift i Norge 1940–1945, i Nordlit 41, mars 2019, s. 38–57. DOI: https://doi.org/10.7557/13.4646.

Grødum, K. Elusive Youth: Recruitment Issues in Work to Prevent Radicalization among Immigrant Youth, i Øverland, G., Andersen, A.J. og Førde, K.E. (red.), Violent Extremism in the 21st Century. International Perspectives. Newcastle: Cambridge Scholars Publisher, 2018.

Bjørn Tore Rosendahl: "Menneskeverdet i krigsseilerhistorien" i Nytt Blikk, Stiftelsen Arkivet (2017)

Bjørn Tore Rosendahl: "Not in the same boat? Chinese seamen in the Norwegian Merchant Fleet during the Second World War", i National Maritime Research (fagtidsskrift for Shanghai Maritime Museum) sitt spesialnummer Business, Shipping and Culture: Danish-Norwegian Shipping in China for 300 years (2017)

Bjørn Tore Rosendahl i årsskriftet til Norsk Maritimt Museum 2016, Tale ved Krigsseilermonumentet på Bygdøy 8. mai 2016

Bjørn Tore Rosendahl: "Anerkjennelse". Etterord i Sem, Idunn & Aniksdal, Carsten "Krigsseilere. Å overleve freden"

Bjørn Tore Rosendahl: "Patriotism, Money and Control: Mobilization of Norwegian Merchant Seamen during the Second World War" i Scandinavian Journal of History, Vol 40, No 2 2015

Ingvild Ruhaven og Bjørn Tore Rosendahl: "The experience of Stiftelsen Arkivet – a Gestapo regional headquarters during the Second World War in Norway" i boka Challenging History in the Museum, Ashgate publisher (2014)

Ingvild Ruhaven: "Potteskår i hagen, andre verdenskrig slik den har blitt fortalt til et barnebarn." i Nytt Blikk: Ikke glem kvinnene, Stiftelsen Arkivet (2013)

Kai Erland: "Jenta med den røde alpelua", i Nytt Blikk: Ikke glem kvinnene, Stiftelsen Arkivet (2013)

Thomas V.H. Hagen: "Agnes, Liv, Ida og Eva: kvinner og krig på film i Norge" i Nytt Blikk: Ikke glem kvinnene, Stiftelsen Arkivet (2013)

Gro Kvanvig: "Mary Hansen: fra arkivet til fange nr. 17828 Ravensbrück", i Nytt Blikk: Ikke glem kvinnene, Stiftelsen Arkivet (2013)

Kjetil Grødum: “Instrumentell bruk av historien om Røde Khmer-Regimet i Kambodsja. Fra politisk maktspill til historisk rettferdighet”, i Den vanskelige historien (Seland 2012), Cappelen Damm, Høyskoleforlaget

Bjørn Tore Rosendahl: "Historieformidling som verktøy for gode holdninger? Refleksjoner rundt Stiftelsen Arkivets formidlingsvirksomhet", i Formidling. Bruk og misbruk av historie, (2011) redigert av B.E. Johnsen og K. Pabst. Kristiansand: Høyskoleforlaget, 73-99

Kjetil Grødum: "We can forgive, but we must never forget", artikkel i Magazine Searching for the Truth. English Special Edition for Second Quarter 2009

Kjetil Grødum: "The Instrumental Values of Storytelling about Past Conflicts", artikkel, Magazine Searching for the Truth. English Special Edition for Third Quarter 2007. Artikkelen er også publisert på Khmer og formidlet på Kambodsjansk radio februar 2008. Documentation Centre of Cambodia