Til læreren

Det er ønskelig at det gjøres gode forberedelser til markeringen, samt et godt etterarbeid. Vi har samlet ulike kvalitetsressurser til dette formålet. Disse vil du finne under fanene ‘forberedelse’ og ‘etterarbeid’.

Vi ønsker også å dele med deg en veileder med anbefalinger for undervisning om Holocaust laget av International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA). I denne veilederen finner du en ryddig oversikt over hvorfor, hva og hvordan man bør undervise om Holocaust, samt en del nøkkelbegreper og andre ressurser.

For at markeringen av Holocaustdagen skal bli bedre er vi helt avhengige av tilbakemeldinger fra dere. I etterkant av markeringen vil dere motta et skjema for evaluering som vi håper du og dine elever vil fylle ut. Bare slik kan vi gjøre makeringen av Holocaustdagen til en mer lærerik og minneverdig dag i årene som kommer.

Relevante kompetansemål i samfunnsfag etter 10. trinn:

  • Drøfte hvordan framstillinger av fortiden, hendelser og grupper har påvirket og påvirker folks holdninger og handlinger.
  • Gjøre rede for årsaker til og konsekvenser av sentrale historiske og nåtidige konflikter og reflektere over om endringer av noen forutsetninger kunne ha hindret konfliktene.
  • Gjøre rede for årsaker til og konsekvenser av terrorhandlinger og folkemord, som holocaust, og reflektere over hvordan ekstreme holdninger og ekstreme handlinger kan forebygges.