Cities for Life SAR 00042 1920

Cities for Life

Cities for Life er et verdensomspennende nettverk som jobber mot dødsstraff. Hvert år holdes en spesiell markering 30. november, hvor et monument eller en kjent bygning i medlemsbyene flombelyses. Kristiansand kommune er medlem av Cities for Life-nettverket og markerer dagen ved å belyse ARKIVET.

OM CITIES FOR LIFE-NETTVERKET

Cities for Life er et globalt nettverket som i dag består av rundt 2000 byer i over 90 forskjellige land. Medlemsbyene tar del i den årlige aksjonsdagen 30. november, hvor motstand mot dødsstraff markeres gjennom flombelysning av et signalbygg eller et monument.

Felles for alle byene i Cities for Life-nettverket er motstand mot dødsstraff og et ønske om en mer sivil form for rettferdighet og et rettssystem uten dødsstraff. Dødsstraff er fremdeles utbredt. Ved utgangen av 2018 hadde 142 land avskaffet dødsstraff, enten i lovverket eller i praksis. Men 56 land praktiserer den fremdeles.

I følge Amnestys dødsstraffrapport for fjoråret skjedde det en markant nedgang i antall henrettelser i forhold til 2017. Antallet gikk ned med én tredjedel, men mennesker blir fortsatt henrettet og dømt til døden hver dag - ofte uten en rettferdig rettssak eller for noe som ikke egentlig er en forbrytelse. Henrettelsesmetodene er mange. Blant dem er halshugging og steining.


MARKERING MOT DØDSSTRAFF I KRISTIANSAND

Cities for Life ble arrangert for første gang i Kristiansand i 2010. Etter interpellasjon fra Dag Vige i bystyret, ble det besluttet at Kristiansand skulle bli en del av nettverket.

Cities for Life arrangeres på ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter i samarbeid med FN-sambandet, Røde Kors og Amnesty International.