Holocaustdagen

Den internasjonale Holocaustdagen 27. januar er en internasjonal minnedag over Holocaust, nazistenes folkemord på jøder før og under andre verdenskrig. I samarbeid med Kristiansand kommune, FN-sambandet og Røde Kors arrangerer ARKIVET hvert år en stor markering for niendeklassinger i Kristiansand.

Bakgrunn for markeringen

27. januar markerer dagen da sovjetrussiske styrket rykket inn og frigjorde det som var nazistenes største konsentrasjons- og tillintetgjørelsesleir under andre verdenskrig, Auschwitz-Birkenau, i 1945. Auschwitz bestod av tre hovedleirer og ca. 40 underleirer, og leirkomplekset utgjorde en viktig del av nazistenens plan om "den endelige løsning" - utrydningen av jødene i Europa.

Man antar i dag at over 1,1 millioner mennesker døde i Auschwitz-komplekset. Undertrykkelsen av jødene begynte kort tid etter nazistenes maktovertakelse i Tyskland i 1933. Etterhvert startet en systematisk utryddelse av jøder. I leirene ble de avlivet i gasskamre. Det er anslått at til sammen 6 millioner jøder ble drept under holocaust.

Nordens største markering

Den internasjonale holocaustdagen ble for første gang arrangert i 2006. Da stod Stiftelsen Arkivet for en enkel markering i Kristiansand, sammen med Havlimyra skole. Siden den gang har arrangementet vokst i både innhold og omfang, til det som nå er Nordens største arrangement.

Markeringen er et samarbeid med Oppvekstsektoren i Kristiansand kommune, FN-sambandet og Røde Kors. I flere år gikk markeringen over fire dager; tre i Kristiansand og én i Arendal.

Film: Moritz Rabinowitz i Kristiansand fremføres for skoleelever i forbindelse med markeringen av Holocaustdagen 2019 i Kristiansand.