Styret

Styret har ansvaret for driften av Stiftelsen Arkivet. Medlemmene velges for 2 år. Styret skal utgjøre en faglig og historieinteressert gruppe som kan gjennomføre stiftelsens formål.

STYRET 2022-2024

Faste medlemmer

Norunn Tveiten Benestad
Styreleder

Hanne Haaland
Nestleder

Monica Sydgård
Styremedlem

Terje André Kvinlaug
Styremedlem

Rune André Frustøl
Styremedlem

Hildegunn Seip Tønnesen
Styremedlem

Tore K. Haus
Styremedlem

Solveig Hessaa-Szwinto
Styremedlem

Tor Hultmann
Styremedlem

Varamedlemmer

Aslaug Kristiansen

Ole Magne Omdal

Torunn Charlotte Nyberg

Inger Berit Mjølund

Stein Christian Salvesen
Personlig vara for Solveig Hessaa-Szwinto