Styret

Styret har ansvaret for driften av Stiftelsen Arkivet. Medlemmene velges for 2 år. Styret skal utgjøre en faglig og historieinteressert gruppe som kan gjennomføre stiftelsens formål.

STYRET 2022-2024

Faste medlemmer

Norunn Tveiten Benestad
Styreleder

Hanne Haaland
Nestleder

Monica Sydgård
Styremedlem

Terje-André Kvinlaug
Styremedlem

Rune André Frustøl
Styremedlem

Hildegunn Seip Tønnessen
Styremedlem

Tore K. Haus
Styremedlem

Solveig Hessaa-Szwinto
Styremedlem

Inger Berit Mjølund
Styremedlem

Varamedlemmer

Aslaug Kristiansen

Ole Magne Omdal

Torunn Charlotte Nyberg

Reidar Vang

Stein Christian Salvesen