Styret

Styret har ansvaret for driften av Stiftelsen Arkivet. Medlemmene velges for 2 år. Styret skal utgjøre en faglig og historieinteressert gruppe som kan gjennomføre stiftelsens formål.

STYRET 2020-2022

Faste medlemmer

Norunn Tveiten Benestad
Styreleder

Hanne Haaland
Nestleder

Petter N. Toldnæs
Styremedlem

Gunvor Andresen
Styremedlem

Rune André Frustøl
Styremedlem

Hildegunn Seip Tønnesen
Styremedlem

Tore K. Haus
Styremedlem

Lena Sannæs
Styremedlem

Tor Hultmann
Styremedlem

Varamedlemmer

Aslaug Kristiansen

Ole Magne Omdal

Torunn Charlotte Nyberg

Omar Sadiq
Personlig vara for Lena Sannæs