Skin Remembers Identitet

Tidligere utstillinger

I tillegg til den permanente utstillingen i Gestapokjelleren, har ARKIVET vist en rekke midlertidige utstillinger siden åpning i 2001.

Her finner du oversikten over noen av våre tidligere utstillinger.

Geen Doorgang! er en temporær utstilling som stod på ARKIVET fra september 2022 til november 2023. Utstillingen er laget av kunstner Elmedin Žunić og undersøker kunstens evne til å skildre et kollektivt traume, med krigen i det tidligere Jugoslavia som utgangspunkt.

Mer om utstillingen: Geen Doorgang!

Ved hjelp av illustrasjoner av Rudolf Næss (1914-2003), formidlet utendørsutstillingen "Fanger i natt og tåke" historien om nordmenn i fangenskap under andre verdenskrig.

Utstillingen ble åpnet i juni 2020 og tatt ned i oktober 2022.

Mer om utstillingen: Fanger i natt og tåke.

I "Pop up propaganda" ble originale propagandaplakater fra NS under andre verdenskrig stilt ut.

Utstillingen stod på ARKIVET fra sommeren 2021 til august 2022.

Mer om utstillingen: Pop up propaganda.

Black Lives Matter er en vandreutstilling fra Nasjonalbiblioteket som viser frem bøker skrevet av svarte forfattere.

Utstillingen stod i ARKIVETs fagbibliotek fra 28. oktober 2021 og ut året.

Mer om utstillingen: Black Lives Matter.

Tomrom er en temporær utstilling som ble opp i forbindelse med markeringen av den internasjonale Holocaustdagen 27. januar 2021 og tatt ned i august 2021.

I utstillingen står to puffer, et nattbord og et speil, en del av møblementet til jødiske Edith og Hans Reichwald på begynnelsen av 1940-tallet.

Mer om utstillingen: Tomrom.

Den interaktive pop up-utstillingen "Skriften på veggen" stod utenfor ARKIVET 16.-30. juni 2021. Utstillingen ønsker å skape rom til å se mennesket og meningen bak ordene vi ytrer, gjennom å løfte samfunnsdebatten fra isolerte skjermer til gjennomsiktige vegger.

Mer om utstillingen: Skriften på veggen.

"Laudal/Kerner" stod på ARKIVET i perioden 1. februar 2018 - mai 2021. I utstillingen kan du følge livslinjen til major Arne Laudal og gestaposjef Rudolf Kerner. Hvem var de uten uniform, før krigen kom og forseglet begges skjebner?

Mer om utstillingen: Laudal/Kerner.

Caesar Exhibit er en fotoutstilling som består av 32 bilder som viser den brutale virkeligheten på innsiden av syriske fengsler. Utstillingen er eid av Syrian Emergency Task Force, og stod hos ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter i perioden 29. oktober - 19. november 2020.

Mer om utstillingen: Caesar Exhibit.

"Skin Remembers: stories and identities of the few" er en audiovisuell utstilling med røtter i minoritetsforskning på HL-senteret. Skin Remembers gir et innblikk i hvordan identitet kan føles og uttrykkes for mennesker med ulik minoritetsbakgrunn. Utstillingen stod på ARKIVET sommeren 2019.

Mer om utstillingen: Skin Remembers.

Utstillingen «Bak blendede ruter» åpnet på ARKIVET 8. mai 2017. Utstillingen viser krigskarikaturer av den norske kunstneren Anna-Eva Bergman. Disse karikaturene ble produsert før og under andre verdenskrig, og viser et rått stykke krigshistorie.

Mer om utstillingen: Bak blendede ruter.

"Jeg er ikke min" består av et utvalg tegninger med tekstutdrag fra kjente arabiske poeter, samt fire animasjoner. Utstillingen er laget av Imad Alwahibi, som er palestiner oppvokst i Syria og utdannet matematiker med erfaring fra flere kunstfelt.

Mer om utstillingen: Jeg er ikke min.

"Vi skal leve! Fem tidsvitner fra ARKIVET til Ravensbrück" forteller historien om fem motstandskvinner; hvem var de, og hva var det som skjedde med dem?. Utstillingen stod på ARKIVET i perioden 2014-2016.

Mer om utstillingen: Vi skal leve.

I "Disse inntrykkene kommer frem ganske stadig" presenterer 25 krigsseilere og deres ektefeller gjennom portretter, sitater og lydopptak. Dette er en vandreutstilling utviklet og finansiert av ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter.

Mer om utstillingen: Disse inntrykkene kommer frem ganske stadig.