Motstandsfolk i fangenskap

ARKIVET fungerte som politistasjon i årene 1942-1945. For mange norske kvinner og menn som ble tatt til fange under krigen, var ARKIVET begynnelsen på fangenskapet andre steder i Norge eller i utlandet.

TIL FORHØR PÅ ARKIVET

Over 3500 menn og kvinner fra Agder ble arrestert og sendt i fangenskap i perioden 1940-45. Vest-Agder var sammen med Oslo det fylket med flest arresterte i forhold til folketallet. Fangene satt vekselvis på Kretsfengselet og ARKIVET. Når fangene ble hentet opp fra Kretsfengselet og brakt til forhør, kunne det hende at de satt opp til flere uker i cellene på ARKIVET.

Rekonstruksjon: Utstillingen Brennpunkt Arkivet viser de tidligere fangecellene i kjelleren.


NORDMENN I TYSK FANGENSKAP UNDER KRIGEN

Over 44 000 nordmenn satt i fangenskap under andre verdenskrig, i leirer og fengsler i Norge og i ulike typer leirer og fengsler spredt over store deler av verden. Den største tyske fangeleiren i Norge under okkupasjonen var Grini. Sachsenhausen, som ligger nord for Berlin i Tyskland, var den utenlandske leiren med flest nordmenn. Nærmere 2000 nordmenn hadde et opphold her.

På landsbasis var det rundt 9000 nordmenn som ble sendt til konsentrasjonsleirer, tukthus og fangeceller i utlandet. For Agder-fylkene gjaldt det 730 personer. De fleste havnet under Nacht undt Nebel-forordningen fra 1942. De skulle isoleres fullstendig fra omverden og forsvinne sporløst i “natt og tåke”. Gjennom de fem okkupasjonsårene døde totalt 162 personer fra Agder i tysk fangenskap.


MOTSTANDSKVINNENE

4424 norske kvinner, de fleste politiske fanger arrestert for motstandsarbeid, satt i tysk fangenskap under andre verdenskrig. De fleste satt fengslet i Norge. Noen ble også sendt til konsentrasjonsleirer, fengsler og tukthus i Tyskland og Polen. I tillegg satt flere norske misjonærkvinner fengslet og internert i japanske fangeleirer.

Få kvinner var med i militær motstandsorganisasjoner som Milorg. De fleste var aktive i den sivile motstandsorganisasjonen. Det dreide seg hovedsakelig om å holde folk skjult, arbeid med illegale aviser og distribusjon av viktig informasjon. I tidsrommet 1940-1945 satt 243 kvinner fra Agder fengslet i Kristiansand. Av disse ble 14 sendt i fangenskap til Tyskland. 5 av dem kom til Ravensbrück, den eneste leiren for kvinner i det tyske konsentrasjonsleirsystemet.