Forskning

Vitenskapelig forskning på aktuelle fagområder er et av ARKIVETs viktige formål. Som fremtidsrettet fredssenter står utviklingen av ny kunnskap som gjør oss bedre rustet til å forstå fortiden og ta gode valg for fremtiden sentralt.

Sentrale forskningsfelt for ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter:

  • Andre verdenskrig og minnekultur, fortidsbearbeidelse og menneskerettsundervisning
  • Fangehistorie
  • Sivilsamfunnets demokratiske beredskap og forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme
  • Krigsseilerne i en global krig

ARKIVET har eget fagbibliotek med en omfattende boksamling.