Faste markeringer

Hvert år arrangerer ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter en rekke faste markeringer, som først og fremst preger mai måned.

Som samfunnsrelevant arena og minnested er det viktig for ARKIVET å ta vare på fortiden og minne besøkende om dens betydning for samfunnet i dag.