ARKIVET uka 2020 SAR 00404 1920

Krigsseilernes dag

Krigsseilernes dag markeres i mai hvert år, med formidling av krigsseilernes historie gjennom blant annet musikk, foredrag og diskusjon. Markeringen skal sette fokus på krigsseilernes innsats under krigen og den betydning det fikk for krigens utvikling.

BAKGRUNN FOR MARKERINGEN

Mange norske sjøfolk som seilte under andre verdenskrig opplevde tøffe år på sjøen, men årene etter skulle ikke bli lettere. For mange var det vanskelig å komme hjem. De var syke, slitne og skadde, og det fantes lite kunnskap om deres erfaringer i norsk helsevesen.

I 2013 ga daværende forsvarsminister, Anne Grethe Strøm-Erichsen, en offentlig beklagelse av manglende offentlig forståelse og støtte i etterkrigs-Norge. I dag er krigsseilernes innsats anerkjent og mye omtalt i den norske offentligheten.

Krigsseilernes dag har blitt markert på ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter siden 2004.