Innvandringsmotstand og antirasisme på Agder

"Innvandringsmotstand og antirasisme i Agder fra 1960-tallet til i dag" (INNMARI) er et samarbeid mellom ARKIVET og Aust-Agder museum og arkiv.

Periode: 2021-2024.

INNMARI er et samarbeidsprosjekt om kartlegging og analyse av innvandringsmotstand og antirasisme på Agder fra 1960-tallet og fram til i dag. For ARKIVETs del inngår prosjektet i senterets arbeid med å bekjempe rasisme, antisemittisme, utenforskap, gruppefiendtlighet og voldelig ekstremisme gjennom dokumentasjon, forskning og formidling.


Denne siden er under utvikling.