Krystallnatten

Natten til 10. november 1938 ble jøder og jødisk eiendom utsatt for systematiske voldshandlinger og angrep. Krystallnatten har fått sin betegnelse etter glasskårene som lå igjen om morgenen. ARKIVET markerer 9. november.

BAKGRUNN FOR MARKERINGEN

Krystallnatten har fått sin betegnelse etter alle glasskårene som lå igjen etter herjingene natt til 10. november 1938. Jødiske hjem, forretninger og synagoger ble utsatt for omfattende ødeleggelser denne natten, iverksatt av den nazisistiske tyske regjeringen. Det ble kastet dynamitt og brannbomber mot synagoger, og jødiske hjem og forretning ble plyndret og vandalisert.

Omtrent 7000 jødiske boliger og forretninger ble utsatt for ødeleggende hærverk denne natten. Hjem ble ødelagt. Heller ikke jødiskdrevne barnehjem, sykehus, eldrehjem og gravsteder slapp unna. I tillegg mistet mennesker livet. Det offisielle tallet på drepte er 91.

Natten mellom 9. og 10. november 1938 ble starten på en voldsom opptrapping av jødeforfølgelsene i Tyskland. Krystallnatten, også kjent som Novemberpogromen, markerte starten på det som i løpet av få år utviklet seg til Holocaust. Det som skjedde denne natten er en påminnelse om hva som kan skje igjen, når fremmedfrykt og hat får fritt spillerom i et samfunn. Derfor er det viktig å minnes.