Læringsressurser

På denne siden har vi samlet læringsressurser som kan tas i bruk i etterarbeidet.

Folkemord

Folkemord er utryddelse av mennesker fordi de tilhører en bestemt gruppe. Men hva er de underliggende årsakene? Har folkemord bestemte likhetstrekk? Og hvordan er egentlig FNs definisjon på folkemord? Teksten om folkemord finner du på denne siden.

Jakten på norske jøder

Jødeutryddelsen under 2. verdenskrig startet med at noen mennesker ble sett på som uønskede. Hvorfor var det så mange som bare så på – uten å gjøre noe? Tekstene om jakten på norske jøder finner du på denne siden.

Vi, de andre og andregjøring

Begrepet andregjøring viser til ord, handlinger og prosesser som plasserer noen individer som «de andre», som noen som ikke er en del av "vi/oss". Tekstene om andregjøring finner du på denne siden.

Antisemittisme

Antisemittisme kan defineres som negative holdninger og handlinger rettet mot jøder eller det som oppfattes som "jødisk", basert på bestemte forestillinger om jøder (basert på HL-senteret 2017). Dagens antisemittisme har lange røtter i europeisk historie. Tekstene om antisemittisme finner du på denne siden.

Ti steg på veien mot folkemord

Elevene har i løpet at Holocaustdagen blitt presentert for "Ti steg mot et folkemord". Tekst om folkemordets ti steg (engelsk) finner du på denne siden.