Forberedelse

I forberedelsen til markeringen av Holocaustdagen anbefaler vi at dere er innom tre hovedtemaer:

  • Begrepet Holocaust
  • Hvordan den nazistiske ideologien muliggjorde Holocaust
  • Hvordan Holocaust tok ulik form i ulike land

Her finner du et utvalg lenker som kan brukes i forberedelsesarbeidet: