Oppgaver

Forarbeidet er estimert til to skoletimer (2x45 minutter) og skal gjennomføres før markeringen den 27. januar. Kildene som skal benyttes til å besvare oppgaven er i lenkene nedenfor.

HVORDAN ORGANISERE TIMENE:
  • Lag grupper fra to til fire personer.
  • Gi en kort innledning der kildene presenteres. Forklar oppgavene med at dette er forberedelser til markeringen 27. januar (5-10 minutter).
  • La så gruppene arbeide med å besvare oppgavene ved å bruke de forskjellige kildene (35 minutter).
  • Pause.
  • La gruppene besvare forskjellige oppgaver i plenum (25-40 minutter).
  • Bruk de siste minuttene til å reflektere over spørsmål som har dukket opp underveis.(20/5 minutter)

OPPGAVER

1. Les utdraget fra artikkelen «Holocaust» fra snl.no. Du finner utdraget nedenfor, under oppgavesettet.

Hva betyr «holocaust» og hvorfor blir dette begrepet brukt om folkemord under andre verdenskrig?

2. Les artikkelen om folkemordet på jødene på folkemord.no.

Hvorfor ble jødene forsøkt utryddet under andre verdenskrig?

3. Les ARKIVETs artikkel om Holocaustdagen.

Hvorfor markeres Holocaustdagen?

4. Les om de ti stegene som leder til folkemord.

Hvilke av disse stegene er det vi kan oppdage og advare mot gjennom å bruke ord?

5. Prøv å huske om du har lest eller hørt om andre folkemord.

Vet du om det har foregått folkemord etter andre verdenskrig? Hvor og når var det?

Begrepet Holocaust

«Begrepet Holocaust er opprinnelig en gresk betegnelse som betyr fullstendig brent, og viste til hedenske dyreofringer. Siden 1700-tallet har det blitt brukt i det engelske språket med den samme betydningen som massakre, og Holocaust ble også anvendt i forbindelse med folkemordet på armenerne under første verdenskrig. Det var først på 1960-tallet at begrepet ble tatt i bruk om det jødiske folkemordet, og i løpet av tiåret etter ble det et allment begrep. Selv brukte nazistene omskrivingen «den endelige løsningen». (Kilde: https://snl.no/Holocaust)