Etterarbeid

Etter markeringen av Holocaustdagen er det viktig å jobbe videre med tematikken, slik at dere tar vare på kunnskapen og fortsetter refleksjonene. I etterarbeidet ønsker vi at dere setter av tid til nettopp dette.

Etterarbeidet er tett knyttet opp til både forarbeidet og selve markeringen. Det består av oppgaver, en kort film og evaluering av dagen, og varer i omtrent to skoletimer (2x45 minutter). Ressursene er utarbeidet av to av ARKIVETs samarbeidspartnere, Røde Kors og FN-Sambandet Sør. Det er selvsagt fullt mulig for læreren å bruke ressursene til å lage eget etterarbeid som går ut over dette.

Last ned: Presentasjon av oppgaver.
Last ned: Lærerveiledning til oppgaver.

Evalueringen er en del av etterarbeidet, og gjøres på slutten. Både elever og voksenpersoner gjennomfører evalueringen.