Statsministerens samtaler

Statsminister Erna Solberg deltok med appeller under årets markering av Holocaustdagen. Hun tok seg også tid til samtaler med elever fra Karuss skole og tidsvitne Edith Notowicz.

Under direktesendingen fra Holocaustdagen den 27. januar på ARKIVET var det to «pauser» i streamen. Da jobbet elevene på sine respektive skoler med refleksjonsspørsmål sammen med sine lærere. I disse to timinuttersbolkene deltok statsminister Erna Solberg med to samtaler via Teams. Den ene med våre gjester på ARKIVET fra klasse 9a på Karuss skole, den andre med holocaustoverlevende Edith Notowicz på telefon.

I dette klippet kan du høre hva Erna Solberg snakket med elevene og Edith om. Klippet varer i ca. 20 minutter.