«Det er jo bare ord»

Forfatter, slampoet og samfunnsdebattant Guro Sibeko fremførte diktet «Det er jo bare ord» på Holocaustdagen. Her kan du se klippet av framføringen en gang til og lese teksten i egen PDF.

Tekst: Guro Sibeko - Det er jo bare ord (pdf).

OPPGAVER

 1. Hva slags stemning får du av å høre diktet og å se fremførelsen av det? Blir du sint, lei deg, provosert, eller er det andre sinnsstemninger du kommer i?
 2. Gi eksempler på at det er mer enn én fortellerstemme i diktet.
 3. Gi eksempler på bruk av følgende virkemidler i teksten:
  a) Ironi
  b) Enderim
  c) Bokstavrim
  d) Språklige bilder
 4. På hvilke måter er Sibekos kroppsspråk med på å forsterke virkemidlene i teksten? Gi eksempler.
 5. Hva kan vi lære av dette diktet?

Last ned: Oppgavesett - "Det er jo bare ord" (pdf).

Forslag til videre arbeid:
 1. Se filmen fra FN-sambandet Sør om ti steg som leder mot Folkemord her. Hvilke av disse stegene kan man kjenne igjen i diktet til Sibeko?
 2. Da Joseph Biden ble innsatt som president i USA den 20. januar framførte Amanda Gorman slam-diktet «The Hill We Climb». Hør og se dette diktet her. Hva er likt og hva er ulikt mellom dette diktet og Sibekos «Det er jo bare ord»?

Kompetansemål norsk etter 10. trinn:

 • sammenligne og tolke romaner, noveller, lyrikk og andre tekster ut fra historisk kontekst og egen samtid
 • utforske og reflektere over hvordan tekster framstiller unges livssituasjon
 • gjenkjenne og bruke språklige virkemidler og retoriske appellformer

Kompetansemål samfunnsfag etter 10. trinn:

 • reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst
 • gjere greie for årsaker til og konsekvensar av terrorhandlingar og folkemord, som holocaust, og reflektere over korleis ekstreme haldningar og ekstreme handlingar kan førebyggjast