Om folkemord

Les: FN-sambandets faktaside om folkemord.

OPPGAVER

  1. Hva er definisjonen på et folkemord?
  2. Hva betyr dehumanisering, eller avhumanisering?
  3. Har du eksempler å grupper som opplever å bli avhumanisert i vår egen tid, i Norge eller andre steder?
  4. Hva kan vi som samfunn gjøre for å motarbeide at folkemord kan skje igjen?

Last ned: Oppgavesett - Om folkemord (pdf).