Onsdag 17. august

Tid: 11.00-12.30
Sted: Menneskerettighetsteltet

Hva gjør du når du hører skjellsord fra tribunen på fotballkampen? Eller når kollegaen din deler konspirasjonsteorier på facebook? Er det ok å si hva man vil, så lenge det bare er tull? Bør man alltid si ifra, eller er det noen ganger best å ignorere ting for å unngå polarisering?

I bunn og grunn handler disse spørsmålene om hvordan vi forstår vår egen rolle i demokratiet, og hvordan vi best kan skape en kultur basert på menneskerettigheter.

Et knippe kjente folk er samlet i Menneskerettighetsteltet for å gi råd til det norske folk.

Medvirkende: TBA.

Arrangør: Freds- og menneskerettighetssentrene i Norge

Tid: 12.30-13.30
Sted: Menneskerettighetsteltet

Tema og aktuelle spørsmål å stille er:

Radikalisering på nett er et komplisert område å forstå og forebygge. Det er vanskelig å tegne klare skiller mellom hva som handler om nysgjerrighet, grensetesting, utløp for psykologisk smerte og hva som handler om ideologisk, politisk eller religiøs overbevisning.

Jihadisme i post-IS tiden. Betydningen av internett for IS-terrorpropaganda, soloterrorisme og opprettelse av nye terrorceller?

Hvordan bekjemper vi et hatefullt ytringsklima? Radikalisering i digitale subkulturer? Offline utenforskap, skjermmediert brorskap og strategier for forebygging.

Utviklingstrekk innen høyreekstremisme? Overlappen mellom fysiske og digitale miljøer. Ekstreme digitale plattformer? Radikaliseringsprosess på internett som går svært fort? Nynazister fra ressurssterke hjem?

Vi ser hvordan spesielt ungdom bruker sosiale media og ulike chatteforum mer eller mindre kontinuerlig mens de er våkne, også på natta. Det å nå sårbar ungdom i kritiske faser på nett krever at en er på også utenom normal arbeidstid.

Det er en krevende grenseoppgang mellom overvåking og omsorg når en skal gjøre et forsøk på å nå sårbar ungdom på nett.

Medvirkende:

 • Ingunn Foss (H) – Justiskomiteen
 • Petter Nesser – Seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Betydningen av internett for jihadisme i post-IS tiden
 • Cathrine Thorleifsson – Forsker ved C-REX Nettradikalisering og strategier for forebyggende arbeid
 • Lasse Josephsen – Erfaring på ekstreme digitale plattform – Fra å være skribent på nettforum med nihilistisk og ekstremt tilsnitt, til å drive journalistikk om høyreekstreme
 • MODERATOR: Omar Sadiq, leder i PLATTFORM

Arrangør: Plattform - Norsk institutt for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

Tid: 14.00-15.00
Sted: Menneskerettighetsteltet

Krigen i Ukraina har ført med seg en debatt om rasisme i møte med flyktningkriser. Er det noe i denne kritikken? Møter vi som land hvite flyktninger på en annen måte enn vi møter fargede flyktninger? Har vi like stort ansvar for flyktninger fra resten av verden, som vi har for flyktningene fra Ukraina? Hvor går solidaritetens grenser? Og hva kan vi gjøre for å utvide vårt lands hjerterom?

Tre medlemmer fra justiskomitéen deler sine politiske synspunkt. Kristina Quintano kommer med rykende ferske inntrykk fra Middelhavet. Bendik Østbye Johannessen leser utdrag fra boken "Budbringeren fra helvete".

Medvirkende:

 • Kristina Quintano (Budbringeren fra helvete),
 • Kamzy Gunaratnam (Ap)
 • Ingvild Wetrhus Thorsvik (V)
 • Sveinung Stensland (H)
 • Bendik Østbye Johannessen (skuespiller)
 • Kristine Storesletten Sødal (direktør ved ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter)
 • Gunvor K. Andresen (Regionleder Sør-Vest i FN-sambandet)
 • Joel Nziza (Journalist, skoleelev og tidligere ungdommens ordfører)
 • Moderator: Birgit Amalie Nilssen (leder for Dialog og samfunn ved ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter)

Arrangør: ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter og FN-sambandet

Tid: 15.30-16.30
Sted: Menneskerettighetsteltet

"Historien gjentar seg" hører vi ofte. Det gjør den ikke, men kan den likevel ha noe å lære oss? Med Europa i krig, og et nytt terrorangrep på er vi mange som søker bakover i historien på let etter kunnskap og forståelse som kan hjelpe oss å se riktig vei fremover.

Hva slags betydning har det for samfunnet at vi lærer om historien, og hvordan ser vi på relasjonen mellom fortid, nåtid og fremtid? Vi har invitert en håndfull historikere og en statsviter for å dele deres refleksjoner rundt historiebevissthet og historiens betydning for samfunnet.

Medvirkende:

 • Thomas Vidnes Hansen Hagen (historiker og forskningleder ved ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter)
 • Georg Kristoffer Fjalsett (historiedidaktiker og PhD-stipendiat ved ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter
 • Claudia Lenz (forsker ved HL-senteret)
 • Terje Tvedt (historiker og professor ved Universitetet i Bergen)
 • Laila Bokhari (statsviter)

Arrangør: Freds- og menneskerettighetssentrene i Norge

Tid: 18.30-19.30
Sted: Menneskerettighetsteltet

I arbeidet med sin nye bok, “De sang for livet”, har Per Vollestad funnet frem til nye historier og nye sanger fra fangenskap i de krevende okkupasjonsårene. Vi skal snakke om sanger skrevet av fanger, motstandsfolk, norske kvinner og menn i hus og hytter. Sanger som handler om hverdagsliv, harselas og galgenhumor, om å sno seg unna sensurmyndighetene, om gutta på skauens og Milorgs kampsanger, om musikk- og revylivet under krigen, om sang bak piggtråden i både fange- og konsentrasjonsleire, om samhold og nød, om de dødsdømtes sanger og sanger som aldri ble sunget, men mest av alt sangen som selvoppholdelsesdrift for å overleve under de verste forhold i et okkupert Norge.

Hva slags betydning har sangen og kulturen for et folk i krise? I samtale med historiker Thomas Vidnes Hansen Hagen, skal Per Vollestad snakke om nettopp det; om de illegale og forbudte sangene, og dem som sang dem. Underveis i samtalen spiller Gutta på Skauen, som består av Per Vollestad, Svein Olav Blindheim og Fredrik Øie Jensen, noen av sangene for oss.

Medvirkende:

 • Thomas Vidnes Hansen Hagen (historiker og forskningleder ved ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter)
 • Per Vollestad (forfatter og musiker, Gutta på skauen)
 • Svein Olav Blindheim (musiker, Gutta på skauen)
 • Fredrik Øie Jensen (musiker, Gutta på skauen)

Arrangør: ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter og Kagge Forlag