Mandag 15. august

Tid: 19.00-21.00
Sted: Menneskerettighetsteltet

"Alt hvad fedrene har kjempet – mødrene har grett". "Hvorfor fremstilles kvinner og menn så ulikt i krigshistorien? Er det på tide å skrive om nasjonalsangen vår", spurte en av ARKIVET freds- og menneskerettighetssenters ungdommer da hun i år holdt 17. mai-tale. I dette arrangementet skal vi ikke røre nasjonalsangen, men vi vil snakke om kvinner og krig, om predefinerte kjønnsroller, og om hvordan vi kan bidra til at både kvinner og menn blir fremstilt som hele mennesker i historien. Historiker og forfatter Mari Jonassen innleder før hun tar del i en samtale om hvordan ordene vi bruker når vi forteller historier fra fortid og nåtid former vår virkelighet.

Medvirkende:

  • Mari Jonassen (historiker og sakprosaforfatter)
  • Hanna Oommen (PhD-stipendiat, NRSGH - Norwegian Research School of Global Health)
  • Solveig Hessaa-Szwinto (fagkoordinator for inkludering og mangfold, ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter)
  • Thomas Vidnes Hansen Hagen (Historiker og forskningsleder, ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter)
  • Lena Sannæs (historiker og samlingsforvalter ved ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter)

Arrangør: ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter