Mandag 15. august

Tid: 19.00-21.00
Sted: Menneskerettighetsteltet

"Alt hvad fedrene har kjempet – mødrene har grett". "Hvorfor fremstilles kvinner og menn så ulikt i krigshistorien? Er det på tide å skrive om nasjonalsangen vår", spurte en av ARKIVET freds- og menneskerettighetssenters ungdommer da hun i år holdt 17. mai-tale. I dette arrangementet skal vi ikke røre nasjonalsangen, men vi vil snakke om kvinner og krig, om predefinerte kjønnsroller, og om hvordan vi kan bidra til at både kvinner og menn blir fremstilt som hele mennesker i historien. Historiker og forfatter Mari Jonassen innleder før hun tar del i en samtale om hvordan ordene vi bruker når vi forteller historier fra fortid og nåtid former vår virkelighet.

Kl. 19.00: Velkommen ved Birgit Amalie Nilssen (ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter). Innledning ved Mari Jonassen.

Kl. 19.15: Panelsamtal
e med Mari Jonassen (historiker og sakprosaforfatter), Solveig Hessaa-Szwinto (samfunnsviter og fagkoordinator for inkludering og mangfold, ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter), Lena Sannæs (historiker og samlingsforvalter ved ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter) og Ole Jørgen Søndbø Abrahamsen (historiker ved ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter).

Kl. 20.00: Panelsamtale (engelsk)
med
Nataliya Pavlyuk (Composer), Hanna Oommen (PhD fellow, Reproductive Health Specialist and Red Cross Emergency Response Unit Delegate), Laila Hourani (Program Director Mimeta), Spogmai Jabarkhil (European Network of Migrant Women).

Arrangør: ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter