Fredag 19. august

Tid: 09.00-10.00
Sted: Menneskerettighetsteltet

I et velfungerende demokrati skal vi kunne leve godt sammen, selv om vi er forskjellige og selv om vi er uenige. Hvis meningsmotstanderne våre utsettes for hets, har vi feilet. Derfor må vi øve på i stå i kontrovers og på å håndtere konflikt på en konstruktiv måte. Ikke minst innebærer dette øvelse i å ta andres perspektiv, slik at vi kan søke løsninger og nye ideer gjennom samtale og meningsbrytning. Målet er det aktive demokratiet hvor uenighetsfellesskap og kritisk tenkning er viktig, og hvor aktiv deltakelse favner langt bredere enn å stemme ved valg.

I denne workshopen jobber vi sammen om, for og gjennom demokrati. Ved hjelp av ytringer gjort i mediene de siste årene utforsker vi sammen med elevene hva som er innafor å si, og hva som ikke er innafor å si. Elevene får en fri og aktiv rolle, og workshopen resonnerer godt med læreplanens overordnede del.

Det er plass til 60 elever per workshop. Alle elevene som deltar må komme fra samme skole, helst også samme trinn.

Dette arrangementet er fullbooket.

Arrangør: ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter

Tid: 11.00-12.00
Sted: Menneskerettighetsteltet

I et velfungerende demokrati skal vi kunne leve godt sammen, selv om vi er forskjellige og selv om vi er uenige. Hvis meningsmotstanderne våre utsettes for hets, har vi feilet. Derfor må vi øve på i stå i kontrovers og på å håndtere konflikt på en konstruktiv måte. Ikke minst innebærer dette øvelse i å ta andres perspektiv, slik at vi kan søke løsninger og nye ideer gjennom samtale og meningsbrytning. Målet er det aktive demokratiet hvor uenighetsfellesskap og kritisk tenkning er viktig, og hvor aktiv deltakelse favner langt bredere enn å stemme ved valg.

I denne workshopen jobber vi sammen om, for og gjennom demokrati. Ved hjelp av ytringer gjort i mediene de siste årene utforsker vi sammen med elevene hva som er innafor å si, og hva som ikke er innafor å si. Elevene får en fri og aktiv rolle, og workshopen resonnerer godt med læreplanens overordnede del.

Det er plass til 60 elever per workshop. Alle elevene som deltar må komme fra samme skole, helst også samme trinn.

Dette arrangementet er fullbooket.

Arrangør: ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter