Torsdag 18. august

Tid: Kl. 11.00-12.00
Sted: Menneskerettighetsteltet

Opplevelsene av andre verdenskrig var mange og svært ulike, forskjellig fra person til person. Noen seilte på krigshavet, andre endte opp som fanger etter illegalt arbeid. Hva som skjedde under andre verdenskrig må dokumenteres og minnes for ettertiden. Gjennom de siste årene har det kommet flere digitale personregistre knyttet til andre verdenskrig, som Krigsseilerregisteret, Fanger.no, Soldatregisteret og flyvåpenregisteret Scramble.

Disse registrene dokumenterer hvordan enkeltmennesker ble påvirket av andre verdenskrig og gir et unikt innblikk for forskere og etterkommere som ønsker å fordype seg i historien.

I denne panelsamtalen ønsker vi å diskutere betydningen av slike personregistre, hvilken funksjon de kan ha overfor ulike brukergrupper og hvilke formidlingsmuligheter slike digitale løsninger kan gi. Og er det en offentlig oppgave å finansiere driften av registrene for å sikre at arbeidet blir videreført på en god faglig måte?

Medvirkende:

 • Øyvind Engan, journalist i VG og ansvarlig for utviklingen avVG Våre Falne som visualiserer alle norske krigsdødsfall i andre verdenskrig.
 • Lina Bjelland Myrvoll, generalsekretær Slekt og Data og representant for viktig brukergruppe av digitale personregistre.
 • Christian Wee, direktør ved Falstadsenteret som sammen med ARKIVET driver Norsk digitalt fangearkiv 1940-1945, Fanger.no.
 • Bjørn Tore Rosendahl, leder av Norsk senter for krigsseilerhistorie (NSK), ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter. Ledet opprettelsen av Krigsseilerregisteret.
 • Ordstyrer: Thea Eriksen, historiker og formidler av krigsseilerhistorie ved NSK, ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter

Arrangør: ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter

Tid: Kl. 12.00-12.45
Sted: Menneskerettighetsteltet

Noen foreldre og besteforeldre har fortalt mye om hva de opplevde under andre verdenskrig. Andre har ikke sagt et ord. Ofte oppdager neste generasjon først denne viktige delen av familiehistorien når de finner en mappe eller en boks med gamle brev og bilder på loftet.

Fanger.no og Krigsseilerregisteret.no er som et digert digitalt loft der 44.000 norske krigsfanger og 68.500 krigsseilere er registrert. Kanskje kan du finne svar på noen spørsmål du har, kanskje dukker det opp nye spørsmål, og kanskje vil akkurat du være med å utvikle registrene videre?

Her får du anledning til å benytte deg av kompetansen til ARKIVETs ansatte og frivillige, og få hjelp til å ta i bruk Fanger.no og Krigsseilerregisteret.no for å få svar på de spørsmålene du har eller bare få et innblikk i hvordan registrene fungerer.

Arrangør: ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter

Tid: Kl. 14.00-15.30
Sted: Menneskerettighetsteltet

- Ingen barn skal lenger tåle å leve med vold eller overgrep, vedtok bystyret i Kristiansand i sin Nullvisjon i fjor. - Jeg håper ikke barna tror dem, for alle vet at dette er et løfte politikerne ikke kan holde, skrev kulturredaktør i Fædrelandsvennen Karen Blågestad like etter vedtaket. Akkurat her, mellom avmakt og håp, er det kampen for volds- og overgrepsutsatte barn og ungdom står. En av fem opplever vold og/eller overgrep i barndommen ifølge BUFDIR. 56% av dem forteller det aldri til noen. Vi snakker om den mest alvorlige pandemien i vår tid, og vi har enda ikke funnet en vaksine som hjelper.

«Hver gang jeg forteller, blir alt bare verre», sier et av barna som har forsøk å få hjelp. Grundige gjennomganger av feltets arbeid, som Regjeringens egen «Svikt og svik»-rapport og Statsforvalterens siste gjennomgang av barnevernstjenester, viser at selv kongelige resolusjoner og all verdens politiske vedtak ikke er nok. På den ene siden sitter mennesker som virkelig vil hjelpe. På den andre siden sitter barna som ikke får hjelp. Hva er det som gjør at vi ikke får det til?

I denne samtalen vil vi utforske hva som skjer når grunnleggende menneskerettigheter krasjer. Hva kan vi gjøre når et barns rett til beskyttelse krasjer med en voksens rett til at tvilen alltid skal komme tiltalte til gode? Hvordan kan vi som samfunn beskytte sårbare barn samtidig som rettssikkerheten til voksne ivaretas? Når sporet vi har fulgt ikke fører frem, kan det være vi må tenke helt nytt?

Ann-Kristin Olsen, leder av utvalget bak rapporten "Svikt og svik", innleder før vi får panelsamtale.

Medvirkende:

 • Kjersti Toppe (barne- og familieminister)
 • Elin Saga Kjørholt (seniorrådgiver, Barneombudet)
 • Inga Marte Thorkildsen (tidligere byråd og barne- og familieminister)
 • Monica Sydgård (leder for Redd Barnas Norgesprogram)
 • Kjetil Grødum (forsker, ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter)
 • Ann-Kristin Olsen (jurist, leder av Svikt og svik-utvalget)
 • Mira Svartnes Thorsen (initiativtaker Nullvisjon)
 • Moderator: Birgit Amalie Nilssen (leder for dialog og samfunn, ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter)

Arrangør: ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter, Ressursgruppen Nullvisjon for vold og seksuelle overgrep Kristiansand

Tid: Kl. 16.00-17.00
Sted: Menneskerettighetsteltet

Mer informasjon kommer.

Medvirkende:

 • Abid Raja (forfatter, politiker og tidligere kultur- og likestillingsminister)
 • Kadafi Zaman (journalist)
 • Noman Mubashir (programleder)
 • Kjetil Homane Grødum (påtroppende leder for Plattform - Norsk institutt for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme)
 • Hildegun Sarita Selle (psykologspesialist og stifter av Flexid)
 • Moderator: Solveig Hessaa-Szwinto (fagkoordinator for inkludering og mangfold ved ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter)

Arrangør: ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter

Tid: Kl. 18.00-21.00
Sted: Menneskerettighetsteltet

Ungdomsklubben "Ta plass" er et bredt samarbeid mellom mange aktører på Sørlandet. I klubben skal ungdom finne kunnskap, støtte og en gjeng som har ryggen deres når det stormer som verst. Her kan de dele erfaringer, teste ut idéer, få juridisk bistand når det trengs - eller bare ha et fristed fra hverdagen. Fordi felleskap betyr alt.

På Arendalsuka 2022 arrangeres klubbkveld med demokratitime i regi av ungdomsklubben Ta plass med "Hva er historie?" som tema. Demokratitimen ledes av Georg Kristoffer Fjalsett, PhD-stipendiat og historiedidaktiker ved ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter. Etter demokratitimen blir det åpent hus med matservering for ungdom.

Arrangør: ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter