For- og etterarbeid

På denne siden finner du informasjon om for- og etterarbeid.

Begreper og bakgrunn

Se denne filmen for forklaring på ulike begreper.

Se denne filmen om Auschwitz.

Historiejakten (45 – 60 min)

Historiejakten er et digitalt spill der du skal undersøke ulike kilder for å finne svar på disse to spørsmålene: Hva skjedde i Kristiansand og i Norge 9. april 1940? Hva skjedde på Arkivet under andre verdenskrig? Du skal vurdere kildenes pålitelighet og informasjonens relevans for spørsmålene.

Gå til Historiejakten.

Det norske Holocaust (90 – 120 min)

Oppgaven utforsker den lille jødiske familien Edith, Hans og Harry sin skjebne gjennom et fotografi, ulike kunstverk, søk i digitale register og til slutt en tegneoppgave.

Gå til Det norske Holocaust.

Filmen «Den største forbrytelsen» (filmen tar 2 timer, oppgavene 45 – 60 min)

Se filmen og søk i historiske kilder om informasjon om de virkelige personene filmen er basert på. Du skal også reflektere rundt viktigheten av historiske kilder og undersøke folkemordet på jøder ut fra teorien om folkemordets ti steg.

Gå til filmen "Den største forbrytelsen" og oppgavene knyttet til den.

Mikroaggresjon (ca. 30 min)

Se denne filmen om mikroaggresjon.

  1. Forklar ordet mikroaggresjon med egne ord.
  2. Hvilke andre former for mikroaggresjon enn de man ser i filmen finnes?
  3. Diskuter de to påstandene under i grupper.

Påstand 1: Mikroaggresjon er et samfunnsproblem.
Påstand 2: Mikroaggresjon påvirker alle, uavhengig av om man selv blir rammet av det og uavhengig av om man observerer at andre blir rammet av det.

Læreren modellerer plenumssamtalen. Her er ikke målet å ha en debatt hvor en side skal vinne, men en dialog hvor man skal prøve å lære og forstå.

«Alt vi deler» (30 – 60 min)

I "Alt det vi deler" kan det være lurt å velge ut noen av de tilhørende refleksjonsspørsmålene man ønsker å arbeide med. Undervisningsopplegget «Alt vi deler» finner du på denne siden.

Folkemord (90 min)

Bruk nettsiden folkemord.no fra HL-senteret for å løse denne oppgaven.