Historiejakten

Om spillet

9. april 2018 heiste tre menn naziflagget og et banner med påskriften «Vi er tilbake», utenfor Arkivet. Lagmannsretten mente det ikke var hatytringer rettet mot bestemte grupper, og frikjente dem. Mange var uenig i frikjennelsen, og mente de tre mennenes valg av tid (9. april) og sted (Arkivet) for flaggheisingen understreker at dette nettopp var hatytringer mot de samme gruppene som nazistene foraktet.

I spillet Historiejakten, skal du undersøke valg av tid og sted for flaggheisingen. Gjennom ti ulike kilder, skal du utforske hva som skjedde på Arkivet under andre verdenskrig og hva som skjedde i Norge og Kristiansand den 9. april 1940.

Klikk her for å komme til spillet "Historiejakten".

For Apple eller Android: last ned Historiejakten.

Spillet går ut på:

  • … å vurdere ti ulike kilders pålitelighet. Kan du stole på det de sier?
  • … å vurdere om det kildene sier er relevant for å svare på ett av de to spørsmålene: Hva skjedde på Arkivet under Andre verdenskrig? Hva skjedde i Norge og Kristiansand den 9. april 1940?
  • … å samle på relevant informasjon og forkaste informasjon som ikke er relevant.
  • Til slutt får du en rapport som inneholder all informasjon du har samlet på.
  • Du har 30 minutter på deg.
  • Du får automatisk opplæring i hvordan spillet fungerer, og kan når som helst hoppe over opplæringen.

Dybde og bredde

  • Dybde vil si å lese alt om kilden.
  • Bredde vil si å være innom alle kildene.
  • Øverst i skjermbildet ser du et barometer som måler om du går i bredden eller dybden. Prøv å holde en balanse.