Ingunn Tønnevold Hansen

Lektor. Formidler og koordinator for Dembra.

FAGLIGE INTERESSER
  • andre verdenskrig
  • historiedidaktikk og samfunnsfagsdidaktikk
  • pedagogikk
  • kritisk tenkning
  • skoleutvikling
  • radikalisering og ekstremisme
  • gruppefiendtlighet og utenforskap
  • skolen som forebyggende arena
  • gruppebaserte skjellsord

Knytt kontakt med Ingunn Tønnevold Hansen på LinkedIn.

TIDLIGERE PUBLIKASJONER

"Mette Andersson: Rasisme - En innføring", bokomtale i Norsk sosiologisk tidsskrift, februar 2023.

"Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme", artikkel i FOKUS nr. 2, 2021.

"Skolen generelt og samfunnsfaget spesielt, som forebyggende arena mot radikalisering", masteroppgave, UiA 2019

FORSKERGRUPPER

Deltar i forskergruppe tilknyttet Dembra LU (UiA).

Assosiert medlem i forskergruppen Samfunnsdidaktikk og utdanningsforskning.

UNDERVISNINGSKOMPETANSE

Undervisning for elever fra ungdomsskole og videregående skole er en stor del av arbeidshverdagen.

Har undervisningserfaring fra ungdomsskolen, videregående skole og universitet.

Lektorutdanning for trinn 8-13 fra UiA (2019)

PROSJEKTERFARING

Holocaustdagen

Utforming av nye undervisningstilbud på ARKIVET

Kort periode med registreringsarbeid for prosjektet fanger.no.

Prosjektkoordinator for Dembra i Sør-Norge.

Prosjektleder på ARKIVET for EØS-prosjektet DemAct.